WEBINARIUM: DOTACJE ORGANIZATORA w 2024 r. w księgach instytucji kultury – problematyczne kwestie

Program szkolenia

 

 • Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury  
 • Korekta zapisów związanych z funduszem instytucji kultury
 • Zwrot organizatorowi niewykorzystanej części dotacji
 • Zwrot podatku VAT odzyskanego od wydatków sfinansowanych dotacją organizatora
 • Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
 • Odpisanie w pozostałe koszty operacyjne nakładów na ulepszenie w związku z zaniechaniem inwestycji
 • Koszty ponoszone przez instytucję kultury, finansowane z dotacji podmiotowej na rok następny
 • Ewidencja środków pieniężnych  (dotacja, darowizna)  na zakup muzealiów otrzymanych  przez instytucję kultury
 • Dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej  biblioteki
 • Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
 • Dotacje a prewskaźnik VAT
 • Dotacje organizatora na remont lub modernizację siedziby w ewidencji pozabilansowej na koncie „obce środki trwałe”
 • Dotacja jako przychód bilansowy i jej ewidencja w nocie podatkowej
 • Opodatkowanie dotacji VAT
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16