WEBINARIUM: Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Odpowiedzi na nie udzielimy po webinarium i roześlemy do Państwa drogą mailową po ich opracowaniu. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi przesłane mailem do tygodnia po szkoleniu

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany mailem po szkoleniu

Program szkolenia

1. Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury   

2. Korekta zapisów związanych z funduszem instytucji kultury

3. Zwrot organizatorowi niewykorzystanej części dotacji

4. Zwrot podatku Vat odzyskanego od wydatków sfinansowanych dotacją organizatora

5. Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury

6 Odpisanie w pozostałe koszty operacyjne nakładów na ulepszenie w związku z zaniechaniem inwestycji

7. Koszty ponoszone przez instytucję kultury, finansowane z dotacji podmiotowej na rok następny

8. Ewidencja środków pieniężnych  ( dotacja, darowizna  )  na zakup muzealiów otrzymanych  przez instytucję kultury

9. Dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej  biblioteki

10. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

11. Dotacje   a prewskaźnik VAT

12. Dotacje organizatora na remont lub modernizację siedziby ewidencjonowanej w ewidencji pozabilansowej na koncie „obce środki trwałe”

13. Dotacja jako przychód bilansowy

14. Opodatkowanie dotacji VAT

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i opracowanie pytań z czatu przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.