WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w jednostkach finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kodów GTU - kiedy i jak stosować?

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

możliwość zadawania pytań podczas webinarium

materiał szkoleniowy przesłany mailem po webinarium

Program szkolenia

 1. Nowy JPK_VAT – likwidacja deklaracji podatkowych – nowe wymogi identyfikacji transakcji w jednostkach finansów publicznych.
 1. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27
 1. Nowa struktura (schemy) JPK_V7M(M) i JPK_V7M(K)
 1. Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK ?
 2. Nowa struktura logiczna pliku JPK
 3. Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)
 1. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części sprzedażowej):
 • podstawa opodatkowania i podatek należny
 • oznaczenia identyfikujące transakcje  - GTU (klasyfikacja branżowa)
 • GTU 1 - dostawa napojów alkoholowych
 • GTU 2 - dostawa paliw
 • GTU 3 - dostawa oleju opałowego
 • GTU 4 - dostawa wyrobów tytoniowych
 • GTU 5 - dostawa odpadów
 • GTU 6 - dostawa urządzeń elektronicznych
 • GTU 7 - dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • GTU 8 - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 • GTU 9 - dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • GTU 10 - dostawa budynków, budowli i gruntów
 • GTU 11 - przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU 12 - świadczenie usług o charakterze niematerialnym
 • GTU 13 - świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

 

 • oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami
 • oznaczenia dla transakcji międzynarodowych
 • oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 • oznaczenia dla bonów jednego i różnego przeznaczenia
 • faktura do paragonu
 • faktura uproszczona w nowym JPK_VAT z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).
 1. Analiza danych w ewidencji VAT z punktu widzenia specyfiki jednostek finansów publicznych.
 1. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części zakupowej)
 1. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej
 1. Nowe zasady wykazywania w JPK paragonów
 1. Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT
 1. Nowe zasady korygowania plików JPK VAT
 • terminy składania korekt plików JPK
 • korekta w przypadku błędów
 • korekta w przypadku zmiany danych
 • korekta na wezwanie organów podatkowych
 • jakie błędy w JPK są zagrożone sankcja 500 zł?
 • jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?
 • procedura odwoławcza
 1. Kara 500 zł za błąd w pliku JPK – jak uniknąć sankcji ?
 1. Plik JPK FA po zmianach – co jest istotne z punktu widzenia jednostek finansów publicznych.
 1. Dostarczanie JPK FA na wezwanie
 2. Nowe pozycje w strukturze pliku JPK FA – analiza zmian
 3. Faktura w obcej walucie w pliku JPK FA
 4. Faktury zaliczkowe po zmianach w pliku JPK FA
 5. Faktury rozliczające po zmianach w pliku JPK FA
 6. Faktury RR
 7. Stanowisko Ministra Finansów (wyjaśnienia)
 1. Struktury logiczne przesyłane na wezwanie
 1. JPK KR
 2. JPK FA
 3. JPK WB
 4. JPK Mag
 5. JPK PKPiR
 1. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK
 1. Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK – analiza stanowiska MF z punktu widzenia praktyki stosowanej w jednostkach finansów publicznych.
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16