WEBINARIUM: Tarcza antykryzysowa 1.0 – 4.0 w instytucjach kultury oraz problematyczne kwestie dotyczące rozliczeń

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Korzyści dla uczestników webinarium:

możliwość zadawania pytań podczas webinarium oraz odpowiedzi rozesłane mailem kilka dni po szkoleniu

materiał szkoleniowy przesłany mailem po webinarium

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów. Nie gwarantujemy odpowiedzi na każde z pytań.

Program szkolenia

 1. Zmiany  wprowadzone tarczą antykryzysową 3.0 i 4.0 w zakresie wsparcia instytucji kultury
 2. Zasady rozliczeń voucherów w instytucjach kultury
 3. Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury
 4. Dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury
 5. Kredyty o obniżonym oprocentowaniu
 6. Wsparcie branży filmowej oraz opiekunów pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa
 7. Mechanizm obniżania wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy w instytucjach kultury
 8. Pozostałe zmiany w prawie pracy (praca zdalna, ZFŚS, zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń, urlopy, pozostałe zmiany)
 9. Programy ministerialne (stypendia, dotacje, pomoc socjalna dla grup zawodowych)
 10. Dostępne formy wsparcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 11. Wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy
 12. Wsparcie instytucji kultury na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.04.2020 roku
 13. Świadczenia postojowe w instytucjach kultury
 14. Zwiększenie dotacji na rzecz instytucji kultury - szczególne uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w czasie COVID -19
 15. Formy wsparcia w przypadku należności z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego. Wpływ regulacji na sytuację instytucji kultury
 16. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe zasady informowania
 17. Zmiany w dyscyplinie finansów publicznych w związku z COVID-19
 18. Zmiany  w zakresie przyznawania dotacji
 19. Ulgi, odroczenia, umorzenia oraz raty jakie mogą przyznać gminy
 20. Zmiany w rozliczeniu podatku PIT przez płatnika będącego instytucją kultury w związku z COVID-19
 21. Tarcza antykryzysowa w podatku VAT
 22. Zmiany w podatku CIT w związku z COVID-19
 23. Zmiany w ordynacji podatkowej
 24. Pozostałe zmiany
 25. Rozliczenia w instytucjach kultury – zagadnienia problemowe:
 • Czy zakup maseczek oraz innych środków ochrony zdrowia to świadczenie na rzecz pracowników?
 • Zasady opodatkowania konkursów organizowanych przez instytucje kultury
 • Jak rozliczyć podatkowo zwrot biletów w związku z odwołaniem imprez ze względu na COVID-19?
 • Karty podarunkowe, bony oraz inne świadczenia na rzecz pracowników a podatek PIT
 • Refaktury oraz korekty kosztów energii oraz innych mediów w instytucjach kultury
 • Zasady rozliczeń instytucji kultury z gminą
 • Czy paragon fiskalny z nr NIP nabywcy to faktura?
 • Prawo do odliczenia VAT w przypadku braku sprzedaży biletów
 • Czy niezapłacona składka ZUS jest kosztem podatkowym?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16