WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach finansów publicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. obowiązek wprowadzenia PPK ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00 i zakończy o godz. 13:00.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

1. Istota PPK

- podstawowe założenia

- pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych

- osoby objęte PPK

- deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK

 

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych

. Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK

- wybór instytucji finansowej

- obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych

- zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów

 

4. Wpłaty na PPK

- wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy

- dobrowolne zwiększenie kwoty swpłat

- wpłata powitalna i dopłata roczna

- terminy odprowadzania wpłat

 

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

- wypłata po osiągnięciu 60 roku życia

- świadczenie małżeńskie

- wypłata transferowa

- „pożyczka” na wkład mieszkaniowy

- wypłata w razie poważnego zachorowania

- wcześniejsze wycofanie środków

- rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

- dziedziczenie środków

- kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16