WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w instytucjach kultury Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. obowiązek wprowadzenia PPK ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00 i zakończy o godz. 13:00.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe zagadnienia
  • Założenia PPK
  • Zasady funkcjonowania PPK
  • Zakres obowiązywania PPK

 

 1. Zasady stosowania PPK w instytucjach kultury 
  • Zasady tworzenia i uczestnictwa w PPK
  • Limity wiekowe
  • Organy uprawnione do zawierania umów w instytucjach kultury
  • Umowa o zarzadzanie PPK – Wybór instytucji finansowej – Terminy zawierania umów
  • Umowa o prowadzenie PPK – zasady zawierania, dane osobowe uczestników
  • Obowiązki informacje pracodawcy względem pracowników
  • Zasady rezygnacji z PPK

 

 1. Wpłaty na PPK – od pracodawcy i pracowników
  • Finansowanie wpłat podstawowych od pracownika i pracodawcy
  • Wpłaty dodatkowe
  • Wpłata powitalna i dopłaty roczne – zasady finansowania i otrzymania
  •  Zasady naliczania wpłat do PPK
  • Zmiana zatrudnienia a transfer środków
  • Dopuszczalność podwyższania i obniżania wysokości wpłat

 

 1. Wypłaty środków z PPK
  • Wypłata środków po osiągnięciu 60 roku życia
  • Zasady wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku PP – pożyczka, poważne zachorowanie
  • Zasady dziedziczenia zgromadzonych środków
  • Rozwód pracownika – wycofanie i podział środków z PPK

 

 1. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o PPK
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16