WEBINARIUM: Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami jednostek oświatowych - zagadnienia problematyczne

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji. Webinarium rozpocznie się o godz. 9:30 i zakończy o godz. 12:30.

W trakcie webinarium można zadawać pytania na czacie, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia dokumentów.

Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Program szkolenia

 1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • obywatelstwo
  • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
  • postępowanie karne i dyscyplinarne 
  • niekaralność za przestępstwo umyślne
  • niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
  • posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
  • możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania

 

 1. Podstawy zatrudnienia nauczycieli
  • Umowa o pracę z nauczycielem
   • umowa o pracę na czas określony (limity)
   • umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
   • umowa na czas nieokreślony
  • Mianowanie (odrębności)

 

 1. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli
  • Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
  • Stanowisko pracy
  • Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
  • Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
  • Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
  • Zatrudnianie w zespole szkół

 

 1. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych)
  • Rodzaje umów o pracę
  • Limity zatrudniania na czas określony

 

 1. Rekrutacja pracowników
  • Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
  • Stanowiska pomocnicze i obsługi
  • Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16