Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Kontrole i postępowania podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – jak się przygotować?

Ryzyko wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczy każdego podatnika w tym również jednostek finansów publicznych. Obecnie organy podatkowe posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im wybrać podatnika najbardziej narażonego na

WEBINARIUM: PRACA ZDALNA – aktualne przepisy, planowane zmiany

W sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy przewidującą wprowadzenie na stałe do polskiego systemu zatrudnienia pracy zdalnej, sposobów jej wykonywania i świadczeń przysługujących pracownikom z tego tytułu. Praca zdalna „po nowemu” będzie

WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 7 i 26 kwietnia

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

WEBINARIUM: Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. istotne dla jednostek oświatowych z uwzględnieniem nowelizacji obowiązujących od 7 i 26 kwietnia oraz wzorami informacji o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

WEBINARIUM: Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury – szkolenie 3-dniowe

Szkolenie 3-dniowe: Dzień 1 - 3

WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości – nowe dokumenty – nowe regulacje obowiązujące od 21 lutego oraz 7 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy