Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Compliance podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika, również podatnika będącego jednostką sektora finansów publicznych. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której

WEBINARIUM: PRACA ZDALNA – aktualne przepisy, planowane zmiany

W sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy przewidującą wprowadzenie na stałe do polskiego systemu zatrudnienia pracy zdalnej, sposobów jej wykonywania i świadczeń przysługujących pracownikom z tego tytułu. Praca zdalna „po nowemu” będzie

WEBINARIUM: Praktycznie rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych