WEBINARIUM: Compliance podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika, również podatnika będącego jednostką sektora finansów publicznych. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. „compliance podatkowe”, czyli zgodność działalności jednostki z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie jednostek jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe jednostki. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika w tym jednostki sektora finansów publicznych. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą.  

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalne wersje procedur podatkowych.

Ponadto  uczestnicy szkolenia będą mieli prawo zadawać pytania zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.

Program szkolenia

 1. Co to jest „compliance podatkowe” w jednostkach sektora finansów publicznych?

       2. Ryzyko podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych?

 • Rodzaje podatków objętych „compliance”
 • Obszary ryzyka
 • zaległości podatkowe
 • odsetki
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe
 • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa
 • odpowiedzialność podmiotów (jednostek sektora finansów publicznych)
 1. Odpowiedzialność podatkowa

 1. Zasady oraz metody kalkulacji ryzyka

 1. Ryzyko reputacyjne w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym

 1. TAX GRI – znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych

 1. Funkcja podatkowa w „compliance”
 • Zarządzanie podatkowe
 • Planowanie podatkowe
 • Ryzyko GAAR
 • Znaczenie „należytej staranności”
 • Monitoring zmian w przepisach
 • Organizacja przepływu informacji
 • Monitoring decyzji

 1. Strategia podatkowa w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Narzędzia organów podatkowych

 1. Znaczenie przepisów o zatorach płatniczych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Procedury zabezpieczające w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Specyfika  jednostek sektora finansów publicznych
 • Procedura WHT (należyta staranność)
 • Procedura należytej staranności w VAT
 • Procedura VAT (transakcje zwolnione oraz transakcje opodatkowane obniżonymi stawkami podatkowymi)
 • Procedura – „Biała lista” i MPP
 • Procedury MDR (raportowanie schematów podatkowych) w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Procedury działalności zwolnionej w podatku CIT
 • Pozostałe procedury

 1. Dobre praktyki w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych do kontroli podatkowych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16