WEBINARIUM: Kontrole i postępowania podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych – jak się przygotować?

Ryzyko wszczęcia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego dotyczy każdego podatnika w tym również jednostek finansów publicznych. Obecnie organy podatkowe posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im wybrać podatnika najbardziej narażonego na skutki kontroli. Celem szkolenia jest wskazanie działań, ograniczających ryzyko znalezienia się jednostki finansów publicznych w grupie podmiotów typowanych do kontroli podatkowej oraz przygotowanie ich do skutecznej obrony w przypadku, gdyby doszło do wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego. 

Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia, ma prawo do krótkiej opinii podatkowej na dowolnie wybrany temat.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne

       2. Ogólna charakterystyka

 • Czynności sprawdzających
 • Kontroli podatkowej
 • Kontroli celno-skarbowej
 • Postępowania podatkowego
 1. Jakie podatki oraz zobowiązania jednostek sektora finansów publicznych podlegają kontroli

 1. Działalność analityczna organów podatkowych (kryteria wyboru podmiotu do kontroli)
 • Działalność zwolniona
 • „Nabycie sprawdzające”
 • JPK VAT
 • Schematy podatkowe (MDR)
 • STIR
 • e-faktura (KSeF)
 • Kasy online

 1. Najczęściej kontrolowane obszary w praktyce jednostek sektora finansów publicznych
 • Podatek VAT
 • Działalność zwolniona w podatku CIT
 • Usługi niematerialne
 • Nieodpłatne świadczenia
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Stawki obniżone w podatku VAT
 • Pozostałe zakresy

 1. Czynności sprawdzające
 • Zakres oraz przedmiot
 • Jak odpowiadać na wezwania
 • Konsekwencje oraz sankcje

 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 1. Wszczęcie kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej
 • Wymogi formalne oraz czas trwania kontroli
 • Znaczenie pełnomocnika
 • Zakres kontroli
 • Prawa i obowiązki podatnika
 • Uprawnienia kontrolujących
 • Wezwania  i terminy
 • Zasady bezpiecznej korespondencji – na co zwracać uwagę?
 • Protokół z kontroli
 • Korekta zobowiązania podatkowego

 1. Jak się przygotować do kontroli i postępowania podatkowego?
 • Wszczęcie kontroli bez zawiadomienia – jakie prawa ma podatnik?
 • Działania po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli – jak się przygotować i jak opóźnić kontrolę?
 • Korekta zobowiązania podatkowego
 • Inicjatywa podatnika w zakresie materiału dowodowego
 • Kwestionowanie wezwania oraz sposobu doręczenia
 • Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe
 • Najczęściej popełniane błędy przez podatnika
 • Ustne, telefoniczne oraz mailowe żądania kontrolujących – jak reagować?
 • Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych – skutki naruszenia obowiązku
 • Dostęp do materiału dowodowego oraz jego znaczenie dla sytuacji podatnika

 1. Postępowanie podatkowe
 • Zasady ogólne
 • Wszczęcie postępowania
 • Postępowanie dowodowe oraz rodzaje dowodów
 • Wezwania i doręczenia
 • Postanowienia i zażalenie
 • Decyzja
 • Zasady składanie odwołania
 • Jak doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • Jak uniknąć nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności?
 • Szczególne procedury wzruszenia decyzji ostatecznej

 1. Konsekwencje podatkowe dla jednostek finansów publicznych
 • Kary porządkowe
 • Zaległości podatkowe
 • Odsetki
 • Dodatkowe zobowiązania podatkowe

 1. Konsekwencje karne skarbowe dla osób odpowiedzialnych
 • Określenie winy – zasady „rozmywania” winy
 • Czynny żal oraz inne metody wyłączenia karalności

 1. Jak nie dopuścić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

 1. Skarga do sądu wojewódzkiego sądu administracyjnego

 1. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16