WEBINARIUM: PRACA ZDALNA – aktualne przepisy, planowane zmiany

W sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy przewidującą wprowadzenie na stałe do polskiego systemu zatrudnienia pracy zdalnej, sposobów jej wykonywania i świadczeń przysługujących pracownikom z tego tytułu. Praca zdalna „po nowemu” będzie mogła być wykonywana już w 2023 r. – wtedy planowane jest wprowadzenie w życie nowych przepisów.

Z niniejszego webinarium dowiesz się: kiedy i w jakich warunkach będzie można zorganizować pracę zdalną, jakie są obowiązki pracodawcy, jakie świadczenia należy wypłacić dodatkowo pracownikom wykonującym zadania zdalne.

Program szkolenia

 

 1. Zakres obowiązywania aktualnych unormowań ustawy COVID-19 dotyczących pracy zdalnej – termin utraty mocy przepisów
 2. Zmiany w Kodeksie pracy
 • zniesienie telepracy
 • wprowadzenie na stałe regulacji dotyczących pracy zdalnej
 1. Wprowadzenie pracy zdalnej według nowych przepisów
 • praca zdalna na podstawie uzgodnienia z pracownikiem
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy – kiedy będzie dopuszczalna
 1. Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • obowiązki pracodawcy
 • dostarczenie narzędzi i sprzętu
 • obsługa pracy zdalnej
 • ponoszenie kosztów
 • ekwiwalent za używanie własnego sprzętu i materiałów przez pracownika
 • zasady kontroli warunków pracy zdalnej wykonywanej przez pracodawcę
 1. Warunki cofnięcia pracy zdalnej
 2. Praca zdalna wykonywana okazjonalnie
 • warunki
 • wymiar w ciągu roku
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.