WEBINARIUM: Awans zawodowy i ocena pracy od 1.09.2022 r.

Program szkolenia

 1. Oceny w trakcie awansu zawodowego
  • oceny cząstkowe przy zmiana miejsca pracy
  • oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
  • ocena nauczyciela mianowanego
 2. Procedury oceniania w świetle nowego rozporządzenia MEiN z dnia z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
  • terminy dokonania oceny
  • kryteria obowiązkowe i dodatkowe
  • ustalanie oceny – wymagania punktowe
  • procedura oceny pracy
  • odwołanie od oceny
 3. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • mianowanie z mocy prawa
  • odbywanie przygotowania do zawodu i opcje skrócenia
  • zajęcia pokazowe w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu
  • mentor – nowy opiekun
  • opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
  • egzamin
 4. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • wymagany okres pracy
  • ocena pracy
  • postępowanie kwalifikacyjne
 5. Awans zawodowy a podstawy zatrudniania nauczycieli
  • nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
  • dodatkowa umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem
 6. Przepisy przejściowe
  • awans zawodowy nauczycieli stażystów
  • awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
  • awans zawodowy nauczycieli mianowanych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16