WEBINARIUM: Tworzenie harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia

 • czas pracy
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • okres rozliczeniowy czasu pracy
 • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 • odpoczynek dobowy
 • odpoczynek tygodniowy
 • systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy

 • pojęcie rozkładu czasu pracy
 • rozkład stały, rozkłady regulaminowe
 • regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę
 • zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu – przykłady, konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • wnioski o indywidualne rozkłady czasu pracy

3. Harmonogramy (grafiki) pracy

 • obowiązek tworzenia
 • sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów
 • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego

4.  Zasady tworzenia harmonogramów

 • zgodność harmonogramu z regulacjami wewnętrznymi
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym
 • godziny rozpoczynania i kończenia pracy
 • odpoczynki dobowe
 • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych
 • ilość dni wolnych od pracy
 • pojęcie dnia wolnego od pracy
 • planowanie pracy w niedziele i święta
 • powtarzające się błędy w harmonogramach

5. Planowane zmiany Kodeksu pracy – elastyczne rozkłady czasu pracy wprowadzane na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16