WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 7 i 26 kwietnia

Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką | Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy | Nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony | Praca zdalna | Badania trzeźwości pracowników

26 kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy – dotyczącą work-life balance i tzw. rodzicielską.

 

Program szkolenia

 Umowa o pracę na okres próbny i umowy na czas określony po zmianach – przepisy obowiązują od 26 kwietnia

 • Długość okresu próbnego zależna od długości umów o pracę na czas określony
 • Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę oraz zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej
 • Uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – przepisy obowiązują od 26 kwietnia

 • Rozszerzona treść umowy o pracę
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia - wzór dokumentu
 • Informowanie o warunkach pracy i płacy
 • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
 • Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę
 • Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – przepisy obowiązują od 26 kwietnia

 • Wymiar zwolnienia
 • Zasady udzielania zwolnienia
 • Wysokość wynagrodzenia za czas korzystania ze zwolnienia
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Urlop opiekuńczy wg ustawy – przepisy obowiązują od 26 kwietnia

 • Komu przysługuje?
 • Urlop opiekuńczy na opiekę nad rodzicem
 • Urlop opiekuńczy – ile płatny
 • Wniosek o urlop opiekuńczy

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem – przepisy obowiązują od 26 kwietnia

 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową
 • Uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie
 • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców
 • Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Przepisy przejściowe

 • Czy pracownicy pozostający w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą mogli skorzystać z nowych uprawnień rodzicielskich i na jakich zasadach?
 • Obowiązek zmiany informacji o warunkach zatrudnienia pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie nowych przepisów
 • Czy nowe regulacje dotyczące umów na czas określony będą miały zastosowanie względem umów trwających w dniu wejścia w życie zmian 
 • Jak zmienić telepracę na pracę zdalną

Praca zdalna – przepisy obowiązują od 7 kwietnia

 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP
 • Okazjonalna praca zdalna

Kontrola trzeźwości – przepisy obowiązują od 21 lutego

 • Wymagania formalne wymagane, aby móc kontrolować pracowników
 • Obowiązki informacyjne wobec załogi przed wprowadzeniem kontroli
 • Zmiany w regulaminie pracy a możliwość nałożenia kary
 • Kontrola trzeźwości a pracownicy zatrudnieni na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kiedy będzie możliwość badań krwi  lub moczu
 • Konsekwencje wykrycia alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu
 • Dokumentacja przeprowadzonej kontroli treść, forma, w jakiej części akt osobowych przechowywać

Nowa część E akt osobowych od 21 marca 2023 r.

 • Akta osobowe w 5 częściach – nowa część akt osobowych
 • Dokumenty gromadzone w części E akt osobowych
 • Nowa część E akt osobowych – czy dla wszystkich obowiązkowa?

Wzory dokumentów w formie edytowalnej

 • Polecenie wykonania pracy zdalnej
 • Wniosek o wykonanie pracy zdalnej - pracownik uprzywilejowany
 • Wniosek o wykonanie pracy zdalnej - "zwykłej"
 • Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Wniosek o urlop opiekuńczy

 

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16