WEBINARIUM: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r.

22.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Praca zdalna | Badania trzeźwości pracowników | Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i opieką | Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy | Nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony

1 grudnia Sejm uchwalił ustawę nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 27 stycznia.  Ustawa ta wprowadza na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy i umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców.

 

Program szkolenia

1. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy wg ustawy z 1.12.2022 r.

 • Zasady wykonywania pracy zdalnej
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP
 • Okazjonalna praca zdalna

2. Kontrola trzeźwości wg ustawy z 1.12.2022 r.

 • Wymagania formalne wymagane, aby móc kontrolować pracowników
 • Obowiązki informacyjne wobec załogi przed wprowadzeniem kontroli
 • Zmiany w regulaminie pracy a możliwość nałożenia kary
 • Kontrola trzeźwości a pracownicy zatrudnieni na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kiedy będzie możliwość badań krwi  lub moczu
 • Konsekwencje wykrycia alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu
 • Dokumentacja przeprowadzonej kontroli treść, forma, w jakiej części akt osobowych przechowywać

3. Umowa o pracę na okres próbny i umowy na czas określony po zmianach

 • Długość okresu próbnego zależna od długości umów o pracę na czas określony
 • Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę oraz zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej
 • Uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie

4. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

 • Rozszerzona treść umowy o pracę
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • Informowanie o warunkach pracy i płacy
 • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
 • Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę
 • Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym

5. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

6. Urlop opiekuńczy

7. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem

 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową
 • Uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie
 • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 • Przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców
 • Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.30 do 13.30
2023-02-22 389.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane