WEBINARIUM: NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej, badania na obecność alkoholu oraz zmiany w rozporządzeniu dot. podróży służbowych

Zobacz aktualne szkolenie planowane na 20.12.2022 r. >>>

Obecnie toczą się prace w Sejmie nad wprowadzeniem na stałe do przepisów Kodeksu pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków). Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Według projektowanych zmian pracodawca zyska także szereg narzędzi, które pozwolą mu na samodzielne sprawdzenie stanu trzeźwości swoich pracowników oraz zastosowanie względem nich nowych kar porządkowych.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zamierza rozporządzeniem podwyższyć kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej. Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Program szkolenia

Praca zdalna

 • praca zdalna w miejsce telepracy
 • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie
 • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej
 • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej
 • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4)
 • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem
 • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu
 • obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów)
 • wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej
 • kontrola pracy zdalnej
 • zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną
 • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady

Alkohol i narkotyki

 • kontrola prewencyjna – kiedy dopuszczalna?
 • kontrola pracowników i zleceniobiorców
 • przetwarzanie danych o badaniu i jego wynikach
 • zmiana przepisów wewnętrznych
 • niedopuszczenie do pracy

Nowa wysokość diety „krajowej”

 • podwyższenie diety do 38 zł
 • nowe stawki ryczałtów noclegowych i ryczałtów na jazdy lokalne
 • naliczenie diety dla podróży trwającej w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16