Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w podmiotach leczniczych - wzór procedury raportowania MDR w wersji edytowalnej

Na szkoleniu zostaną omówione obowiązki związane z przekazywaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
21.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych w 2022 r. o wartości mniejszej niż 130 000 zł, z uwzględnieniem zamówień według ustawy – Prawo zamówień publicznych

24.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY – planowanie i rozliczanie czasu pracy

25.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zamknięcie roku 2022 w podmiotach leczniczych

Praktyczne warsztaty z edytowalnymi narzędziami Excel w tym powiązanie noty podatkowej z zeznaniem CIT

 

27.10.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Polityka rachunkowości w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zmian w zakresie Standardu Rachunku Kosztów – praktyczne warsztaty z wzorem projektu dokumentu

W materiałach uczestnicy otrzymają projekt polityki rachunkowości – edytowalny szablon dostosowany do zmienionego standardu w formacie Word.

 

09.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Zmiany w podatku u źródła w instytucjach kultury problematyczne zagadnienie związane z rozliczaniem WHT

Celem szkolenia jest przedstawianie kluczowych zagadnień związanych z podatkiem u źródła z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Program uwzględnia analizę znaczących zmian w tym zakresie wprowadzonych 1 stycznia 2022 r.
18.11.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 14.00

WEBINARIUM: Plan finansowy jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostkami leczniczymi dobre praktyki, przykłady

Na szkoleniu przekażemy praktyczne informacje dotyczące warunków ramowych, procesu sporządzania planów finansowych oraz analizy ich wykonania, a także ich znaczenia w procesie decyzyjnym w podmiotach leczniczych.
01.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
05.12.2022, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00

WEBINARIUM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 r.

Na warsztatach omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów zatrudnienia uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich.

VAT od podstaw z uwzględnieniem specyfiki instytucji KULTURY jako czynnych podatników podatku od towarów i usług – JPK, centra usług wspólnych, pre-współczynnik Szkolenie - VAT w instytucjach kultury

Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres obejmuje szeroką gamę zagadnień poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej