Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Faktura i faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane zasadami wystawiania faktur, w tym faktur ustrukturyzowanych.    Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wystawieniem faktur

WEBINARIUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 r. w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, w tym m.in. znaczenie regulaminu ZFŚS, formy działalności

WEBINARIUM: Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (podmiotu leczniczego) praktyczne warsztaty z wzorem raportu a także przydatnymi plikami Excel i Word

Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne narzędzia konieczne do sporządzania raportu w formie edytowalnej takie jak: przykładowy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej z szablonem do wyliczeń wskaźników, szablon do przygotowania prognozy finansowej

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę w Instytucjach Kultury z uwzględnieniem zmian w PIT, świadectwach pracy, zasad stosowania 50% KUP

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. w zakresie zatrudniania, wynagradzania, oceny i awansu nauczycieli Stosowanie przepisów przejściowych

Podwyżki dla nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, ocena pracy nauczyciela czy ograniczenia w stosowaniu kary porządkowej dla nauczycieli - to zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2019 r. (Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw)

WEBINARIUM: Zatrudnianie UCHODŹCÓW z UKRAINY w podmiotach leczniczych - Procedura, ubezpieczenia społeczne i podatki

Doraźne przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu

Zatrudnianie i wynagradzanie w INSTYTUCJACH KULTURY – ZMIANY od kwietnia 2019 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia i wynagradzania pracowników instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących przeprowadzania konkursów i zatrudniania osób kierujących instytucjami kultury oraz problemów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych w instytucjach kultury. Kwestie przeprowadzania konkursów na dyrektorów instytucji kultury uwzględniają najnowsze nowelizacje ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które weszły w życie w kwietniu i maju 2019 r.

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i o pracę w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.

WEBINARIUM: Zmiany VAT od 1 lipca 2021 r. i 1 października 2021 r. oraz planowane zmiany w ramach „Polskiego Ładu” z punktu widzenia jednostek finansów publicznych

WEBINARIUM: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 - SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA OPS W CZASIE STANU EPIDEMII