WEBINARIUM: Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

07.02.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r.. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń,
 • otrzyma zbiór odpowiedzi na najczęściej pojawiająca się pytania w zakresie rozliczania wynagrodzeń i stosowania aktualnych przepisów.

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2023 r. – nowe parametry do naliczania list płac

 1. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w 2023 r.?
 2. Do wysokości jakiego przychodu podatnik nie płaci zaliczki na podatek?
 3. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracęumowach zlecenia w 2023 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
 4. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?

Oświadczenia i wnioski dotyczące ustalania zaliczki na podatek po 1 stycznia 2023 r.

PIT-2 – terminy i zasady składania

 1. Kto może złożyć PIT- 2?
 2. Czy wcześniej złożone oświadczenia i wnioski mają ważność?
 3. W jakim terminie należy złożyć PIT-2?
 4. Czy PIT-2 jest drukiem bezwzględnym? Czy pracownik/zleceniobiorca mogą złożyć oświadczenia/wnioski w innej formie?
 5. U ilu płatników i w jakiej wysokości pracownik i zleceniobiorca mogą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 6. Czy pracownik pracujący u swojego pracodawcy jednocześnie na podstawie umowy zlecenie może z każdego tytułu korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?
 7. Czy pracownik/zleceniobiorca obowiązkowo musi złożyć PIT-2?
 8. Kiedy pracodawca i zleceniodawca mogą naliczać kwotę zmniejszającą podatek?
 9. Kiedy pracownik/zleceniobiorca ma obowiązek dokonać zmiany oświadczeń/wniosków?
 10. W jakim terminie pracodawca i zleceniodawca muszą dostosować się do PIT-2?
 11. Czy PIT-2 należy składać corocznie?
 12. Jaki wniosek/oświadczenie podatnik musi składać corocznie?
 13. Czy PIT-2, wniosek o podwyższone KUP złożone w latach ubiegłych nadal obowiązują?
 14. Czy emeryt lub rencista może złożyć PIT-2 dla pracodawcy/zleceniodawcy?
 15. Na jakich zasadach stosuje się PIT-2 (omówienie nowego wzoru)?
 16. Czy podatnik, który złożył wniosek o wspólne rozliczanie się z małżonkiem w 2022 r. musi ponowienie składać wniosek w 2023 r.?
 17. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika/zleceniobiorcy nadal obowiązują oświadczenia podatkowe złożone przez nich?
 18. Czy pracownik/zleceniobiorca mogą wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?

Naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – minimalne wynagrodzenie, ulgi,

 1. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.?
 2. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
 3. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z umowy zlecenia?
 4. W jaki sposób uwzględniać wnioski o zastosowanie ulgi dla seniora, ulgi na powrótulgi dla rodzin 4+?
 5. Jak stosować ulgi do zasiłków związanych z macierzyństwem?
 6. Od kiedy należy przestać stosować ulgi?
 7. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg?
 8. Czy samotny rodzic może skorzystać ze wspólnego rozliczania z dzieckiem?
 9. Czy podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem?
 10. Czy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego przez pracownika nadal można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 11. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł przy stosowaniu ulg?
 12. Jak naliczać koszty uzyskania przychodów? Czy pracownik może złożyć wniosek o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu?

Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

 1. Jaką rolę pełni pracodawca i zleceniodawca w naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 2. Jakie obowiązki ma pracodawca i zleceniodawca w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
 4. Za co pracodawca/zleceniodawca ponosi sankcje karne w stosunku do Urzędu skarbowego?
 5. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach wprowadzonych w prawie?
 6. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców? Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Sesja pytań i odpowiedzi

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2023-02-07 399.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane