WEBINARIUM: PODRÓŻE służbowe krajowe i zagraniczne po zmianach w 2022/2023 r. – wpływ zmian stawek diety na regulaminu wynagrodzeń oraz ustalanie świadczeń na podróże służbowe trwające w dniu wejścia w życie zmian

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety w związku z podróżami służbowymi na terenie kraju. Z początkiem 2023 r. dieta zostanie jednak podniesiona po raz kolejny. Wcześniej zmieniają się również stawki diet i limitów noclegowych w odniesieniu do podróży zagranicznych. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki tych zmian dla podroży trwających w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów w zakresie naliczania diet ale również innych świadczeń będących pochodnymi od diety, takich jak przede wszystkim ryczałtu noclegowe i na jazdy miejscowe. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne – pracodawca spoza sfery budżetowej wysokość świadczeń „delegacyjnych” reguluje w przepisach wewnętrznych, zmiany stawek mogą mieć bardzo istotny wpływ na obowiązywanie dotychczasowych zapisów.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. I wreszcie, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje wprowadzania do nich określonych zapisów.

Program szkolenia

 1. Pojęcie podróży służbowej – jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe
 2. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników
 3. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 4. Regulacje wewnętrzne dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych – możliwy zakres, konieczność dostosowania do zmieniających się przepisów, przykłady regulacji
 5. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych – m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje
 6. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych
 • diety, zmiany stawek diet, naliczanie diet za czas trwania podróży przypadający na dzień wejścia w życie zmian
 • koszty przejazdu
 • ryczałty na jazdy lokalne
 • noclegi – rozliczenie na podstawie wydatków i ryczałt, minimalny czas trwania noclegu dla wypłaty ryczałtu, naliczenie ryczałtu za nocleg w dniu wejścia w życie zmienionych stawek
 • inne wydatki
 1. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej
 • diety, zmiany stawek diet i konsekwencje tych zmian
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
 • noclegi – koszty stwierdzone rachunkiem i ryczałty, noclegi przy tranzycie do państwa docelowego, zmiana stawek limitu noclegowego a ryczałty noclegowe
 • inne wydatki
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16