WEBINARIUM: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2021/2022 r.

Wyjaśnimy zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, w tym m.in.:

 • Jak prawidłowo ustalić czas podróży służbowej?
 • W jaki sposób naliczać wysokość diet za podróże służbowe trwające krócej niż 12 godzin?
 • W jaki sposób pomniejszać wysokość diet?
 • Czym różni się zaliczka w podróży krajowej od zaliczki w podróży zagranicznej?
 • Jakie „inne wydatki” należy pracownikowi zwrócić?
 • Kiedy wypadek w trakcie podróży służbowej jest wypadkiem przy pracy?

Program szkolenia

1. Podróż służbowa, a inne wyjazdy pracownicze

 • Określenie miejsca pracy, a należności z tytułu podróży służbowej
 • Co jest podróżą służbową?
 • Kiedy kierowca odbywa podróż służbową?
 • Podróż służbowa, a oddelegowanie – jakie są różnice?
 • Podróż służbowa, a podróż szkoleniowa

2. Zasady odbywania podróży służbowych

 • Co powinno zawierać polecenie wyjazdu służbowego?
 • W jaki sposób ustalić zasady odbywania podróży służbowych?
 • Świadczenia przysługujące z tytułu podróży służbowych
 • Zasady rozliczania podróży służbowych
 • Co jest czasem podróży służbowej, a co czasem pracy?
 • Jak traktować i rozliczać pracę w nadgodzinach podczas podróży służbowych?

3. Krajowe podróże służbowe

 • W jaki sposób liczyć czas trwania krajowej podróży służbowej?
 • Należności przysługujące z tytułu krajowej podróży służbowej
  • diety
  • koszty
  • inne wydatki
  • zaliczki
 • Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych
  • wymagana dokumentacja
  • terminy

4. Zagraniczne podróże służbowe

 • W jaki sposób liczyć czas trwania zagranicznej podróży służbowej
 • Należności przysługujące z tytułu zagranicznej podróży służbowej
  • diety
  • koszty
  • inne wydatki
  • zaliczki
 • Podróż służbowa do kilku państw – problemy praktyczne
 • Zasady rozliczania zagranicznych podróży służbowych
  • zagraniczna podróż służbowa, a podróż krajowa – rozliczenia
  • wymagane dokumenty
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16