WEBINARIUM: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie PIT oraz obowiązujące zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców

Polski Ład wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS.

Mimo, że to jest projekt to wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy niebawem zaczną obowiązywać. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi przepisami. Omówimy również zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców, które zostały wprowadzone Polskim Ładem i które nadal nas obowiązują.

Program szkolenia

 

 1. Planowane zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT oraz składek do ZUS
  1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%
  2. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców
  3. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
  4. Możliwość limitowanego pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (pracownik, ryczałt)
  5. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
  6. Likwidacja ulgi na zabytki
  7. Likwidacja ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów
  8. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
  9. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka.
  10. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka.
  11. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.
  12. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników
  13. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
  14. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
 • Zasiłki macierzyńskie
 • Ulga dla młodych
 • Ulga na powrót
 • Ulga dla rodzin 4 +
 • Ulga dla pracujących seniorów
 1. Uchylenie obowiązku „podwójnego” wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)
 2. Umożliwienie przekazywania 1% podatku organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy
 3. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku
 4. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej
 5. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
 6. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych
 • Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta
 • Zmiany w zakresie terminu składania korekt
 • Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 • Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych
 • Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do „0”
 • Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej
  • Liczba miesięcy
  • Uwzględnienie zwolnień
  • Minimalna podstawa
  • Rozliczenie roczne w JDG
  • Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym
  • Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG
 1. Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych
 2. Zmiany w ustawie „Polski Ład”
 3. Pozostałe zmiany

 1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 roku
 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 3. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP
 4. Składka na FEP
 5. Współczynnik do ekwiwalentu w 2022 roku
 6. Skala podatkowa obowiązująca w 2022 roku
 7. Koszty uzyskania przychodu w 2022 roku
 8. Nowe ulgi dla pracowników
 9. Pobór zaliczki na podatek dochodowy

 1. Umowy zlecenia – zasady rozliczeń

 1. Wynagrodzenia na liście płac po zmianach
 1. Miesięczne przychody do wysokości  5.700,99 zł
 2. Miesięczne przychody od kwoty 5.701 zł do 8.549 zł
 3. Miesięczne przychody od kwoty 8.549,01 zł do 11.141 zł
 4. Miesięczne przychody powyżej 11.141 zł
 5. Wynagrodzenie chorobowe
 6. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem

 1. Rozliczanie niskich wynagrodzeń po zmianach od 1 stycznia 2022 roku
 1. Złożony PIT-2 i ukończony 26 rok życia
 2. Złożony PIT-2 i nie ukończone 26 lat
 3. Brak PIT-2 i ukończone 26 lat
 4. Brak PIT-2 i nie ukończone 26 lat
 5. Wynagrodzenie niższe od kosztów uzyskania
 6. Wynagrodzenie za pracę i zasiłek

 1. Przychody zwolnione z opodatkowania
 1. Nielegalne zatrudnienie
 2. Ulga dla młodych i na powrót do kraju
 3. Wykonywanie władzy rodzicielskiej dla co najmniej czworga dzieci
 4. Podatnik po ukończeniu 60 i 65 roku życia

       VII. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne


       VIII. Zmiany w ustawie PIT (implementacja rozporządzenia z 7.01.2022 r.)

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16