WEBINARIUM: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od 1.07.2022 r.

Polski Ład wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS.

Nowe przepisy w większości obowiązują od 1 lipca 2022 roku.

Program szkolenia

 1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%​
 2. Uchylenie obowiązku „podwójnego” wyliczania zaliczek za 2022 r. (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)
 3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
 5. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika
 6. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia
 7. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku
 8. Modyfikacja ulgi na zabytki
 9. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku).
 10. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka
 11. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka
 12. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 13. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT 2
 14. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe)
 15. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
 16. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
 • Zasiłki macierzyńskie
 • Ulga dla młodych
 • Ulga na powrót
 • Ulga dla rodzin 4 +
 • Ulga dla pracujących seniorów
 1. Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 2. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku
 3. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej
 4. Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6.000 zł)
 5. Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta
 6. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych:
 • Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta
 • Zmiany w zakresie terminu składania korekt
 • Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 • Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych
 • Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do "0"
 • Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej
  • Liczba miesięcy
  • Uwzględnienie zwolnień
  • Minimalna podstawa
  • Rozliczenie roczne w JDG
  • Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym
  • Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG
 1. Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych
 2. Zmiany w ustawie "Polski Ład"
 • Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.
 • Abolicja podatkowa
 1. Pozostałe zmiany
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16