WEBINARIUM: Lista płac w 2022 r. Polski Ład – Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

Program szkolenia

 1. Rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 28) – jego skutki dla poboru zaliczki na podatek, omówienie na przykładach naliczania zaliczek
 2. Polski Ład – co przyniesie pracodawcom w zakresie naliczania wynagrodzeń?
  • brak odliczenia składki zdrowotnej
  • podniesienie kwoty wolnej
  • podniesienie progu skali podatkowej
  • nowa ulga dla klasy średniej
  • nowa ulga dla samotnych rodziców
  • nowe grupy objęte zwolnieniem podatkowym ,,zerowy PIT”
  • zatrudnienie „na czarno” –  konsekwencje podatkowe
 3. Nowości w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach 2022 r.
  • nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego
  • nowa długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia
  • nowy okres na korekty deklaracji ubezpieczeniowych
  • obowiązek posiadania PUE dla wszystkich płatników
  • nowe uprawnienia ZUS w zakresie pozyskiwania informacji
  • zmiany zasad zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków
  • zmiany w ustawie wypadkowej
  • kontrola – nowe uprawnia ZUS
  • roczny limit podstawy składek: emerytalnej i rentowych
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w 2022 r.
  • zwolnienia składkowe – najnowsze orzecznictwo i indywidualne interpretacje
 4. Zmiany w prawie związane z pandemią COVID-19           
  • praca zdalna
  • świadczenia związane z pracą zdalną – oskładkowanie i opodatkowanie
  • możliwość pracy zdalnej na kwarantannie
  • dwukrotna nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich
  • minimalizacja ryzyka zagrożenia zarażeniem COVID-19 w zakładzie pracy
  • COVID-19 a zwiększona kwota wolna od potrąceń
  • możliwość zmniejszenia wysokości odprawy wypłacanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
  • podwyższenie sankcji dla pracodawców zatrudniających dłużników, alimentacyjnych
  • choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem?
 5. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.
 6. Nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 7. Podatki               
  • praca zdalna a podatki
  • najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe       
  • oświadczenia podatkowe w nowym roku       
 8. PPK a lista płac – wybrane pułapki
 9. Prawo pracy – wybrane zmiany mające wpływ na listę płac w 2022 r.
 10. Pytania i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16