WEBINARIUM: Problematyczne aspekty ZATRUDNIANIA i WYNAGRADZANIA w INSTYTUCJACH KULTURY z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz orzecznictwa dotyczącego UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Program szkolenia

I.  ZASADY ZATRUDNIANIA W INSTYTUCJACH KULTURY

1Podstawy prawne zatrudnienia w instytucjach kultury

 • Jaki zakres regulacji ma ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
 • Kiedy i w jakich wypadkach stosuje się Kodeks pracy w instytucjach kultury?
 • W jakich aktach wykonawczych uregulowane są sprawy płacowe i pracownicze?
 • W jakich wypadkach tworzy się regulaminy zakładowe i co w nich należy umieścić?

2.  Pracownicy instytucji kultury i zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych

 • Na jakich podstawach prawnych zatrudnia się pracowników?
 • Jakie są zasady zatrudniania pracowników artystycznych i pozostałych pracowników?
 • Kiedy i dla jakich pracowników istnieją ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia poza instytucją?
 • Kiedy i w jaki sposób można zatrudniać zleceniobiorców i innych wykonawców umów cywilnoprawnych?
 • Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło w świetle najnowszego orzecznictwa SN?

3.  Umowy o pracę w instytucjach kultury

 • Jakie są obecnie obowiązujące rodzaje umów o pracę?
 • Jakie mamy ograniczenia w zawieraniu umów terminowych?
 • Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Jak prawidłowo zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy i za jaki okres?
 1. Praca zdalna w instytucjach kultury – nowe przepisy (ustawa z 1.12.2022 przekazana do Senatu)
 • Jaki jest stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Kodeksu Pracy wprowadzającą pracę zdalną?
 • W jakich warunkach będzie można polecić pracę zdalną po zmianach?
 • Kiedy i na jakich zasadach trzeba będzie zawierać porozumienie z pracownikiem w sprawie pracy zdalnej?
 • Co pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi realizującemu pracę zdalną?
 • Jakie koszta pracodawca będzie musiał ponieść i jakie wydatki zwrócić pracownikowi zdalnemu?
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracę zdalną i na jakich warunkach?
 • Jakie przepisy w sprawie pracy zdalnej należy wydać?
 • Czym będzie okazjonalna praca zdalna i kto będzie mógł ją wykonywać?

II.  WYNAGRADZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY


1. Czym jest wynagrodzenia pracownicze, a czym płaca zasadnicza?
2. Jakie są inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy?
3. Jakie są podstawy prawne ustalania wynagrodzeń w instytucjach kultury?
4. Jak prawidłowo opracować i wdrożyć regulamin wynagradzania oraz co powinien zawierać ten regulamin?
5. Jak zmienić i kiedy znieść regulamin wynagradzania?
6. Jakie są najważniejsze składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, inne dodatki – funkcyjny, specjalny? Jak je ustalać oraz wypłacać?
7. Jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników artystycznych za używanie własnych instrumentów, rekwizytów i in., albo za reżyserię, scenografię itp. (art. 31a ustawy o org. i prow. dz. kult.)?
8. Jak oblicza się nagrody jubileuszowe w instytucjach kultury dla poszczególnych kategorii zatrudnionych?
9. Jakie odprawy przysługują pracownikom instytucji kultury?
10.Jakie są konsekwencje błędów w wypłatach wynagrodzeń?

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16