WEBINARIUM: Zmiany w PRAWIE OŚWIATOWYM i KARCIE NAUCZYCIELA, AWANS ZAWODOWY i OCENA PRACY od 1.09.2023 r.

Program szkolenia

 1. Oceny w trakcie awansu zawodowego
 • oceny cząstkowe przy zmiana miejsca pracy
 • oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
 • ocena nauczyciela mianowanego
 • zmiany w ocenie pracy od 6.09.2023 r.

 1. Procedury oceniania w świetle rozporządzenia MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
  • terminy dokonania oceny
  • kryteria obowiązkowe i dodatkowe
  • ustalanie oceny – wymagania punktowe
  • procedura oceny pracy
  • odwołanie od oceny

 1. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • mianowanie z mocy prawa
  • odbywanie przygotowania do zawodu i opcje skrócenia
  • zajęcia pokazowe w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu
  • mentor – nowy opiekun
  • opinia komisji i tryb odwoławczy od opinii
  • egzamin

 1. Warunki uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • wymagany okres pracy
  • ocena pracy
  • postępowanie kwalifikacyjne

 1. Awans zawodowy a podstawy zatrudniania nauczycieli
  • nawiązanie umowy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole
  • dodatkowa umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • dodatkowa przesłanka rozwiązania umowy z nauczycielem

 1. Przepisy przejściowe
  • awans zawodowy nauczycieli stażystów
  • awans zawodowy nauczycieli kontraktowych, w tym zmiany od 6.09.2024 r.
  • awans zawodowy nauczycieli mianowanych

 1. Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2023/2024
  • w jakich placówkach
  • tryb postępowania

 1. Zmiany w prawie oświatowym
  • nowe zasady w ustalaniu składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły
  • zmiany w zakresie tworzenia zespołów szkół
  • dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć w szkołach średnich w roku szkolnym 2023/2024

 1. Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy KEN – zasady przyznawania
  • przesłanki uzyskania prawa do nagrody
  • wysokość nagrody
  • inne przypadki
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16