Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Zamówienia poniżej 130 000 zł w Instytucjach Kultury z wzorem regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł w formie edytowalnej

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia z 17.06.2021 na 18.06.2021
Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wątpliwości budzi wiele kwestii m.in. obliczanie wartości zamówienia, zapisy w regulaminie.

WEBINARIUM: PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY w 2021 r. – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. upraszczają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

WEBINARIUM: Obsługa BDO „krok po kroku”

Od 2019 roku dla wielu przedsiębiorców powstał nowy obowiązek – konieczność rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Dotyczy to ogólnie opisując firm które wprowadzają na rynek opakowania, produkty i produkty

WEBINARIUM: Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. – zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące