WEBINARIUM: Obsługa BDO „krok po kroku”

Od 2019 roku dla wielu przedsiębiorców powstał nowy obowiązek – konieczność rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Dotyczy to ogólnie opisując firm które wprowadzają na rynek opakowania, produkty i produkty w opakowaniach. Do tej grupy dołączyli też prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, którzy mają obowiązek rozliczenia się z opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Wymóg ten jest o tyle ważny, że za prowadzenie działalności bez koniecznego wpisu grożą bardzo wysokie kary.

Innym wymagającym obowiązkiem jest konieczność prowadzenia ewidencji odpadów poprzez indywidualną stronę w Bazie Danych o odpadach. Po okresie przejściowym w 2020 roku, gdy można było jeszcze prowadzić ewidencję w formie papierowej, od 1 tycznia 2021 r. dopuszczalna jest tylko droga elektroniczna. A to może kreować nowe problemy – przedstawimy więc cały proces ewidencji odpadów – od A do Z.

Celem szkolenia jest przybliżenie Państwu aspektów związanych z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru BDO z tytułu prowadzonej działalności i prowadzenia gospodarki odpadami. Przedstawienia podstawowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO i przekazanie praktycznych wskazówek w tym zakresie, a także dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań.

 

Program szkolenia

 

 1. Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych regulacji
 2. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi
 3. Zawartość BDO (zakres ustawowy)
 4. Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach
 5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w obowiązkach przedsiębiorców
 6. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami
 7. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy​
 • zwolnienia z wpisu do rejestru BDO
 1. Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO
 2. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO
 3. Ewidencja odpadów w BDO od 2021 roku​
 • logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkownika
 • podstawowe kategorie: przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji
 • współpraca ze stronami trzecimi
 • karty KPO– kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia
 • problem określenia wagi przekazywanych odpadów
 • przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy
 • status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające
 • dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów
 • ewidencja wytwarzanych, przyjmowanych i zbieranych odpadów –  Katy KEO – kto musi je prowadzić, procedura ich wystawiania
 • ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji
 1. BDO –  sprawozdania roczne
 • kto w imieniu firmy może złożyć sprawozdanie
 • zakres sprawozdania dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i jednostek handlu detalicznego lub hurtowego
  • najczęściej popełniane błędy
 • roczne sprawozdania odpadowe dla gospodarujących odpadami
  • wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01. każdego roku
  • najczęściej popełniane błędy

 

 1. Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia –  panel dyskusyjny
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.