WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr umów od 1.1.2024 r. oraz zamówienia podprogowe w jednostkach finansów publicznych z ramowym wzorem regulaminu zamówień podprogowych

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP. Zamówienia podprogowe podlegają jednak obowiązkowi sprawozdawczości – należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik. Musi on uzasadnić swoje decyzje wobec organów kontrolnych. Wątpliwości budzi wiele kwestii m.in. obliczanie wartości zamówienia, zapisy w regulaminie. Wielu zamawiających wprowadza rozbudowane regulacje wewnętrzne, co utrudnia sprawne udzielanie zamówień. Na szkoleniu wyjaśnimy problematyczne zagadnienia oraz udostępnimy ogólny, ramowy wzór regulaminu udzielania zamówień podprogowych.

Program szkolenia

 1. Rejestr umów od 1.1.2024 r. – kontrowersje
 • od kiedy prowadzi się rejestr?
 • jakie umowy znajdą się w rejestrze?
 • dokumentujące koszty (i przychody?)
 • dotyczące m.in. zamówień, umów z pracownikami i kontrahentami, barterowe, sponsoringowe?
 • wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
 • jawność a ochrona danych osobowych
 • osoby pełniące funkcje publiczne/ podlegające dyscyplinie finansów publicznych
 • anonimizacja danych osobowych
 • formy umów zawierane i niezawierane w rejestrze (m.in. e-mail, SMS, forma ustna)
 • czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? czy w rejestrze zamieszamy faktury?
 • jakie dane umieszczamy w rejestrze umów?
 • wątpliwości przy wartości przedmiotu umowy m.in. stawki godzinowe, miesięczne
 • data zawarcia przy umowach podpisywanych elektroniczne
 • okres obowiązywania – wątpliwości
 • kto wprowadza dane do rejestru/kto ponosi odpowiedzialność karną?
 • sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych

 1. Postępowania poniżej 130 000 zł
 • zamówienia podprogowe a kontrola
 • ramy prawne
 • szacowanie wartości zamówień
 • planowanie zamówień podprogowych /rejestr, ewidencja
 • badanie rynku/zapytanie ofertowe
 • kryteria i warunki
 • negocjacje
 • zamówienia a plan zamówień
 • zamówienia a elektronizacja zamówień
 • zamówienia a dyscyplina finansów publicznych

 1. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień podprogowych
 • czy regulamin jest obowiązkowy
 • treść regulaminu
 • zastosowanie regulaminu
 • tryby
 • ramowy wzór regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł w formie edytowalnej

 1. Umowa po postępowaniu podprogowym
 • forma (pisemna, dokumentowa, elektroniczna)
 • treść –  co powinno być w umowie
 • zmiana umowy
 • czy waloryzacja jest konieczna
 • kiedy i jak można odstąpić/wypowiedzieć/rozwiązać

 1. Dokumentowanie postępowań podprogowych

 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania po stronie zamawiającego
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16