WEBINARIUM: Zamówienia poniżej 130 000 zł w Instytucjach Kultury z wzorem regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł w formie edytowalnej

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia z 17.06.2021 na 18.06.2021

 

Zamówienia o wartości podprogowej odgrywają istotną rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując ustawy PZP. Zamówienia podprogowe podlegają jednak obowiązkowi sprawozdawczości – należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik. Musi on uzasadnić swoje decyzje wobec organów kontrolnych. Wątpliwości budzi wiele kwestii m.in. obliczanie wartości zamówienia, zapisy w regulaminie. Wielu zamawiających wprowadza rozbudowane regulacje wewnętrzne, co utrudnia sprawne udzielanie zamówień. Na szkoleniu wyjaśnimy problematyczne zagadnienia oraz udostępnimy ogólny, ramowy wzór regulaminu udzielania zamówień podprogowych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne – jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
 2. Zamówienia podprogowe a system zamówień publicznych
 3. Wątpliwości interpretacyjne
 4. Regulamin zamówień podprogowych
  • czy istnieje obowiązek posiadania regulaminu
  • szczegółowość regulaminu
  • wewnętrzne progi stosowania
  • tryby
 5. Obliczanie wartości zamówień – podstawy prawne
 6. Badanie rynku/zapytanie ofertowe
  • elementy zapytania ofertowego
  • co powinno się znaleźć w zapytaniu ofertowym
 7. Zawarcie umowy
  • forma umowy
  • treść umowy
  • zawarcie umowy - pułapki
 8. Aneksowanie umowy – na co zwracać uwagę
 9. Kryteria i warunki
  • czy warto stosować
  • kryteria wątpliwe
 10. Sprawozdanie z udzielania zamówień podprogowych
 11. Dokumentowanie zamówień podprogowych
 12. Zamówienia a plan zamówień
 13. Zamówienia a elektronizacja zamówień
 14. Zamówienia a dyscyplina finansów publicznych
 15. Nowy, planowany obowiązek - publikacja informacji o umowach o wartości ponad 10 000 zł
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16