WEBINARIUM: Obowiązkowy rejestr od 1.07.2022 r. umów zawieranych od 1.01.2022 r. Zamówienia podprogowe i publiczne w INSTYTUCJACH KULTURY

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać art. 34a ustawy o finansach publicznych. Został on dodany do ustawy o finansach publicznych przez art. 6 pkt 2 Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054). Wynika z niego m.in., że jednostki sektora finansów publicznych zamieszczają w prowadzonym przez ministra finansów rejestrze umów informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Program szkolenia

1. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek finansów publicznych od 1.07.2022 r.

 • jakie umowy dotyczące zamówień znajdą się w rejestrze?
 • co zawiera rejestr umów?
 • od kiedy prowadzi się rejestr?
 • wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru
 • czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? Czy w rejestrze zamieszamy faktury?
 • jawność w zamówieniach publicznych a ochrona danych osobowych
 • sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych 2.

2. Zamówienia poniżej 130 000 zł w instytucjach kultury

 • podstawy prawne –  jakich przepisów się nie stosuje (fakty i mity)
 • wątpliwości interpretacyjne
 • obliczanie wartości zamówień
 • badanie rynku/zapytanie ofertowe
 • zawarcie umowy/forma umowy
 • aneksowanie umowy – na co zwracać uwagę
 • kryteria i warunki
 • zamówienia a plan zamówień
 • zamówienia a elektronizacja zamówień
 • zamówienia a dyscyplina finansów publicznych
 • nowy obowiązek - publikacja informacji o umowach ponad 10 000 zł

3. Wyłączenia dla instytucji kultury

 • organizowanie imprez kulturalnych/tryb z ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej
 • wolna ręka

4. Tryb podstawowy (czyli „nowy przetarg o wartości poniżej progów UE”) – najważniejsze elementy

 • zastosowanie trybu
 • otwarcie ofert – nowe obowiązki
 • trzy wersje trybu podstawowego
 • negocjacje oferty w trybie uproszczonym – czy są obowiązkowe
 • elektronizacja w trybie podstawowym
 • podmiotowe środki dowodowe/warunki udziału w postępowaniu
 • przedmiotowe środki dowodowe/kryteria oceny ofert
 • cena – nowe podejście

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • nowe klauzule indeksacyjne
 • współdziałanie przy realizacji umowy – granice prawne nowe zasady
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – kiedy obowiązkowe
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16