WEBINARIUM: Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. – zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2021 roku zmienią w istotny sposób system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także wprowadzają nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.

Program szkolenia

 1. Zmiana formy załatwienia sprawy
 2. Podpisywanie pism generowanych automatycznie
 3. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online
 4. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym
 5. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
 6. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia
 7. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 8. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
 9. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
 10. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 11. Adresy doręczenia
 12. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania
 13. Instytucja wzoru podania
 14. Sporządzanie odpisu dokumentu
 15. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej
 16. Eliminacja z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej
 17. Forma wydania zaświadczenia
 18. Doręczenia w postępowaniu egzekucyjnym
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16