WEBINARIUM: Pułapki nowego PZP oraz komplikacje związane z nowelizacją nowego Pzp z 27 listopada 2020 r. Na co zamawiający powinni zwrócić szczególna uwagę?

Program szkolenia

Nowelizacja nowego PZP - co wprowadza, co zmienia i co utrudnia

 1. Skreślenie z ustawy regulacji dotyczących zamówień bagatelnych
 2. Zmiany  w trybie podstawowym

Przygotowanie postępowania

 1. Nowe definicje mające wpływ na czynności zamawiającego
 2. SWZ – czym, poza nazwa różni się od SIWZ
 3. Sumowanie dostaw – kiedy obowiązkowe
 4. Dzielenie zamówień – kiedy dopuszczalne
 5. Procedura odwrócona – czy jeszcze istnieje

Prowadzenie postępowania

 1. Otwarcie ofert elektronicznych
 2. Dodatkowy obowiązek powiązany z otwarciem ofert
 3. Tryb podstawowy – co można negocjować i jak to dokumentować
 4. Uzupełnianie dokumentów – kiedy nie ma na to szans
 5. Przesłanki wykluczenia – dodatkowe, istotne uprawnienie zamawiającego
 6. Wadium – jak nie popełnić błędu podczas zwrotu
 7. Odrzucenie ofert – czy każda elektroniczna oferta jest ważna
 8. Odrzucenie ofert – przepisy podatne na nadużycia
 9. Unieważnienie postępowania – nowe aspekty

Zasadzki elektronizacji

 1. Jaki typ podpisu kwalifikowanego jest najbezpieczniejszy
 2. Co można a czego nie trzeba podpisywać podpisem kwalifikowanym
 3. Walidacja podpisu – czy jest obowiązkowa czy niekoniecznie, jak walidować żeby było poprawnie

Umowa – projekt i realizacja

 1. Klauzule zabronione – co tak naprawdę jest zabronione
 2. Terminy umowne – jak je poprawnie formułować
 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – co powinno zawierać i dlaczego tak dużo informacji
 4. Raport z realizacji zamówienia – priorytet wszystkich kontroli
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16