Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.   Przed webinarium można przesyłać pytania do wykładowcy, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia

WEBINARIUM: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostkach finansów publicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE w jednostakch finansów publicznych Obowiązki pracodawców – uprawnienia pracowników – zasady wdrażania PPK – zasady finansowania wpłat – ujmowanie wpłat na PPK na liście płac

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności

WEBINARIUM: ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ PO ZMIANACH – z uwzględnieniem m.in. kwestii wynagradzania, czasu pracy, bhp

Ustawa „tarczowa” z dnia 28 października 2020 r. wprowadziła kolejne zmiany odnośnie zasad organizowania pracy zdalnej.

WEBINARIUM: Slim VAT oraz pozostałe zmiany VAT 2021

Sejm uchwalił 27.11.2020 r. nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Uproszczenia w fakturowaniu, czy w zakresie obliczania kursów walut mają zadanie ułatwić i przyspieszyć rozliczenia między firmami. Zmiany mają wejść od 1 stycznia 2020 r.

WEBINARIUM: UMOWY CYWILNOPRAWNE – z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 r. oraz problematycznych aspektów – w światle najnowszych interpretacji i wyroków SN

Od stycznia 2021 roku pracodawca zawartą umowę o dzieło będzie musiał zgłosić w ciągu 7 dni do ZUS. Będzie to dodatkowy i czasochłonny obowiązek dla płatników zatrudniających na podstawie umów o dzieło. Zwieranie

WEBINARIUM: Zmiany w zakresie korekt faktur, faktur uproszczonych od 1.01.2021 r. oraz zmiany w VAT planowane od maja i października 2021 r.

WEBINARIUM: PPK na liście płac – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie naliczania wpłat do PPK, a także wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obsługi Pracowniczych Planów