WEBINARIUM: ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ PO ZMIANACH – z uwzględnieniem m.in. kwestii wynagradzania, czasu pracy, bhp

Ustawa „tarczowa” z dnia 28 października 2020 r. wprowadziła kolejne zmiany odnośnie zasad organizowania pracy zdalnej.

 

Na szkoleniu omówimy problematyczne kwestie m.in.

 • na jakich zasadach organizować pracę zdalną a także pracę rotacyjną lub hybrydową
 • jakie są aktualne warunki powierzania pracy zdalnej
 • czy praca zdalna jest dopuszczalna w warunkach izolacji domowej lub kwarantanny
 • czy dozwolone jest powierzanie pracy zdalnej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich

 

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań podczas webinarium

• materiał szkoleniowy przesłany mailem

Program szkolenia

Najnowsze przepisy wprowadzone w związku z tzw. II falą pandemii

 • jaki jest zakres regulacji ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19

 

Zasady organizowania pracy zdalnej

 • jaki jest tryb powierzania pracy zdalnej?
 • kto i w jakich warunkach może pracę tą wykonywać?
 • jak rozliczać wykonanie pracy zdalnej?
 • jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania pracy zdalnej, co musi sfinansować?
 • czas pracy przy pracy zdalnej – jak ustalać i rozliczać?
 • jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawcy za bhp i wypadki przy pracy zdalnej?

 

Praca rotacyjna/hybrydowa

 • co to jest praca hybrydowa lub rotacyjna?
 • kiedy można ją organizować?
 • na jakich zasadach należy ustalać harmonogramy pracy?

 

Praca zdalna a zwolnienia lekarskie i kwarantanna

 • czy i na jakich zasadach może być powierzana praca zdalna pracownikowi przebywającemu na kwarantannie?
 • czy pracownik chorujący może także wykonywać pracę zdalną?
 • jak należy rozliczać i wynagradzać takie wykonywanie zdalnej pracy?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16