WEBINARIUM: Slim VAT oraz pozostałe zmiany VAT 2021

Sejm uchwalił 27.11.2020 r. nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Uproszczenia w fakturowaniu, czy w zakresie obliczania kursów walut mają zadanie ułatwić i przyspieszyć rozliczenia między firmami. Zmiany mają wejść od 1 stycznia 2020 r.

Program szkolenia

 1. Nowe zasady korygowania faktur „na plus” oraz „na minus”
 2. Brak obowiązku potwierdzenia korekty
 3. Wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT
 4. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych – jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku
 5. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego – praktyczne znaczenie zmian
 6. Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych
 7. Podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości
 8. Zaliczki w eksporcie oraz wydłużenie terminu na wywóz towarów (nowe zasady stosowania stawki „0”)
 9. Zmiany w MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności)
 10. Zmiany w Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 11. Matryca VAT (zmiany stawek)
 12. Regulacje szczególne – COVID-19
 13. Korekta przepisów w zakresie tzw. „białej listy”
 14. Zwolnienie w przypadku rolników ryczałtowych
 15. Zmiany w procedurze TAX FREE
 16. Dostawy łańcuchowe – zmiany przepisów
 17. Stosowanie zwolnienie podmiotowego
 18. Zmiany w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym
 19. Pakiet e-commerce
 20. Weryfikacja transakcji dla celów JPK_V7 (GTU, procedury)
 21. Pozostałe zmiany
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16