WEBINARIUM: Zmiany w świadczeniach z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO po 1 lipca 2020 r. – nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Program szkolenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego po zmianach obowiązujących od 1.07.2020 r.  – Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

 • Zmiana dotycząca wysokości kryterium dochodowego – od kiedy należy uwzględniać wyższe kryterium dochodowe?
 • Przekroczenie dochodu – co dalej? Omówienie zmian do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzających zasadę obniżenia wysokości wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego
 • Co zrobić gdy wysokość świadczenia do wypłaty wynosi mniej niż 100 zł?
 • Zmiany obowiązujące od grudnia 2020 r.
 • Przykłady – omówienie sytuacji praktycznych związanych ze zmianami

 

Sytuacja formalno-prawna OPS w czasie stanu epidemii

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej wpływ na prowadzone przez Organ postępowania administracyjne –  aktualny stan
 • Nowe regulacje prawne odnoszące się do prowadzonych postępowań administracyjnych obowiązujące od 16 grudnia 2020 r.
 • Nowe obowiązki nakładane na Organ - obowiązujące od 16 grudnia 2020 r.
 • Wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących Organu

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w czasie stanu epidemii – zagadnienia szczegółowe, stan obecny.

 • Co powinna zawierać decyzja przyznająca prawo do świadczenia?
 • Czy możliwa jest wypłata świadczenia w sytuacji gdy decyzja nie jest ostateczna?
 • Czy oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji jest prawnie skuteczne?
 • Utrata ważności karty pobytu w przypadku Wnioskodawcy będącego cudzoziemcem – jak postępować?
 • Jak postąpić w sytuacji wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kwestie praktyczne i omówienie występujących trudności
 • Postępowanie dotyczące dłużnika alimentacyjnego – zasady i procedura aktualnie obowiązująca
 • Jak należy liczyć dochód – przede wszystkim w kontekście utraty wynagrodzenia w związku ze stanem epidemii?
 • Dodatek solidarnościowy – jak postępować przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Przykłady – omówienie sytuacji praktycznych związanych z liczeniem dochodu

 

Co po Covid-19?

 • O czym należy pamiętać w związku z zakończeniem stanu epidemii?
 • Jakie należy podjąć działania, aby nic nie umknęło?

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16