WEBINARIUM: Zmiany w zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników socjalnych od 30.05.2021 r. - z edytowalnym przykładowym wzorem regulaminu oceny okresowej pracowników socjalnych

Nowelizacja przepisów o pomocy społecznej (ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) wprowadza bardzo istotne zmiany odnoszące się do zatrudniania pracowników socjalnych:

 • ułatwiają one drogę dojścia do zawodu,
 • skracają czas na uzyskanie pierwszego dodatkowego urlopu,
 • podwyższają kwotę dodatku terenowego zmieniając kryteria niezbędne dla jego uzyskania oraz wyraźnie wyłączając go z płacy minimalnej,
 • zapewniają wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i 
 • przewidują ścieżkę awansu zawodowego połączoną z obowiązkowymi ocenami okresowymi.

Zmiany w dużej mierze odpowiadają postulatom federacji pracowników socjalnych. W zdecydowanej większości mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia publikacji ustawy nowelizującej tj. od 30.05.2021 r.

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych
 2. Wsparcie psychologiczne
 • w związku z jakimi sytuacjami powinno być zapewnione i w jakim zakresie?
 1. Urlop dodatkowy
 • zasady udzielania
 • problematyka ciągłości pracy
 • wykorzystywanie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych a urlop dodatkowy
 1. Zmiany w zakresie dodatku terenowego
 • zasady wypłaty
 •  jak wprowadzić zmianę?
 1. Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych
 • rodzaje szkoleń
 • kiedy organizujemy pierwsze szkolenia i jak często?
 1. Rozszerzenie kręgu podmiotów, w których pracownik socjalny korzysta z pierwszeństwa w wykonywaniu zadań oraz które są obowiązane do zapewnienia mu pomocy
 2. Droga awansu zawodowego
 3. Oceny okresowe
 • zakres
 • sposób dokonywania
 • uregulowania wewnętrzne
 1. Wzór regulaminu
 • przykładowy regulamin oceny okresowej pracowników socjalnych (w wersji edytowalnej)
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.