WEBINARIUM: Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w ośrodkach pomocy społecznej – problematyczne zagadnienia

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie pracowników – zasady przyznawania i naliczania dodatków oraz nagród

 • dodatek za wieloletnią pracę
 • dodatek terenowy dla pracowników socjalnych
 • dodatek specjalny
 • nagroda jubileuszowa
 • podstawy przyznania nagrody

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników socjalnych

3. Oceny okresowe pracowników socjalnych – z edytowalnym przykładowym wzorem regulaminu oceny okresowej pracowników socjalnych

4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w OPS

 • szczególne regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych
 • system podstawowy, równoważny, zadaniowy
 • rozkłady czasu pracy
  • rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy
  • minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów
  • dopuszczalność zmian harmonogramów
  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy
  • zasady tworzenia harmonogramów i najczęstsze błędy w harmonogramach
  • przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy

rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w dniach wolnych od pracy

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.