Najbliższe szkolenia

WEBINARIUM: Dokumentacja pracownicza w jednostkach finansów publicznych w 2022 r. w tym rejestr umów od 1.07.2022 r., zasady wystawiania świadectw pracy oraz ewidencji czasu pracy

WEBINARIUM: Zatrudnianie UCHODŹCÓW z UKRAINY Procedura, ubezpieczenia społeczne i podatki

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę

WEBINARIUM: Umowy o pracę i informacje o warunkach zatrudnienia 2022 – planowane zmiany od sierpnia 2022 r.

Przepisy zawierają zamknięty katalog rodzajów umów o pracę – dwie umowy terminowe i jedną bezterminową, przy czym znacząco widoczne jest nakierowanie na zatrudnienie w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Stąd chociażby umowy na

WEBINARIUM: NASADZENIA ZASTĘPCZE jako forma kompensacji przyrodniczej Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki

WEBINARIUM: Tworzenie harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)

WEBINARIUM: Status prawny DYREKTORA publicznych szkół i placówek oświatowych – zatrudnianie, uprawnienia i obowiązki dyrektora, rozwiązanie stosunku pracy

WEBINARIUM: NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE – prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo

Cel szkolenia i korzyści: Omówienie procedury prawidłowego postępowania w sprawie wydawania decyzji dot. naruszenia stanu wód na gruncie Omówienie kwestii dot. utrzymywania urządzeń