WEBINARIUM: Korekty list płac i dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US, pracownikiem i zleceniobiorcą

01.03.2023, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie korygowania dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiamy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z  ZUS i US oraz wskazujemy na prawidłowe rozliczenia w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt dokumentacji płacowej,
 • pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt rozliczeń z  ZUS i US,
 • zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS i US,
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej.

Program szkolenia

 1. Jakie zmiany w korektach dotyczących rozliczeń z ZUS obowiązują od 1 stycznia 2022 r.?
  • Jakie nowe terminy obowiązują przy sporządzaniu korekt?
  • Jak skorygować składki zdrowotne wykazane na raportach RZA?
  • Kiedy nie ma obowiązku sporządzania korekty dokumentów do ZUS?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
 3. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
 4. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 6. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
 7. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
 8. Jak zamiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
 9. Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
 10. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
 11. Jak rozliczyć nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%?
 12. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 13. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 14. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 15. Sesja pytań i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2023-03-01 399.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane