WEBINARIUM: CZAS PRACY KIEROWCÓW SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY – Zmiany w 2022 r.

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy, których to osób jest dosyć dużo. Pojazdy do 3,5 tony to wiele pojazdów dostawczych, samochodów osobowych, minibusów.

Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ale z pewnymi wyłączeniami – jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

Od 2 lutego 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Obejmą również kierowców mniejszych pojazdów.

Program szkolenia

1. Przepisy regulując czas pracy kierowców:

 • Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców – wyłączenia
 • Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą
 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy

 • Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

 • Harmonogramy czasu pracy
 • Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów
 • Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Odpoczynek dobowy
 • Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
 • Odpoczynek tygodniowy
 • W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek

5. Wybrane systemy czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

6. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Limity godzin nadliczbowych kierowcy
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy – zmiany od 2 lutego 2022 r.! Zmiany dotyczą sposobu prowadzenia ewidencji i okresu jej przechowywania.

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców

 • Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców
 • Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta
 • System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów – czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16