WEBINARIUM: Zmiany w prawie oświatowym i wynagradzanie w jednostkach oświatowych a Polski Ład

Program szkolenia

1. Polski Ład w jednostkach oświatowych
 • PIT-2 – kiedy go składać i jakie są skutki prawne
 • zasady korzystania z „ulgi dla klasy średniej”
 • kto może skorzystać, zasady dotyczące wspólnych rozliczeń małżonków
 • zmiany w zasiłkach chorobowych (obliczanie okresu zasiłkowego, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia)
 • pozostałe zmiany podatkowe wpływające na wysokość wynagrodzenia
 • ważne decyzje pracowników wpływające na sposób wyliczenia wynagrodzeń 
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatek stażowy
 • dodatek motywacyjny
 • dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
3. Inne świadczenia ze stosunku pracy
 • nagroda jubileuszowa
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. Zmiany w prawie oświatowym (Ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – przekazana do Senatu)
 • nowe uprawnienia kuratora oświaty
 • zmiany w zasadach odwołania dyrektora ze stanowiska
 • nowy skład komisji konkursowej
 • zmiany w ocenie pracy dyrektora i możliwościach zawieszenia w obowiązkach
 • tworzenie arkusza organizacyjnego
 • inne zmiany
5. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16