WEBINARIUM: ZFŚS w placówkach oświatowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2024 r. z ramowym wzorem regulaminu ZFŚS

Od 1 stycznia 2024 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie kompensacyjne. Ta zmiana oznacza, że skończą się lata trudności związanych z obliczaniem tego odpisu.

Program szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych

Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2024 r.

 • Obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2024 r.
 • Odpisy na pracowników niepedagogicznych

Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy)
 • Emeryci i renciści (zasady korzystania)
 • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
 • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 • Zasady podziału środków ZFŚS

Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS – najczęściej występujące i propozycje zapisów w regulaminie

 • Pojęcie działalności socjalnej
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
 • Problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli
 • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
 • Pożyczki mieszkaniowe

Kryteria przyznawania świadczeń

 • Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów
 • Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie
 • Świadczenia 500+ a kryterium socjalne
 • Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych
 • Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS (wycieczki, spotkania, itp.)

Zakres współpracy ze związkami zawodowymi przy administrowaniu ZFŚS

Ramowy wzór regulaminu funduszu świadczeń socjalnych

 

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16