WEBINARIUM: Zamówienia publiczne w szpitalach i innych podmiotach leczniczych w świetle NOWEJ USTAWY PZP z uwzględnieniem „zamówień covidowych”

Prawo zamówień publicznych (Pzp), napisane całkiem od nowa, to największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. W nowej ustawie kładzie się  nacisk m.in. na większą elastyczność, mniej formalności, a do tego pełną elektronizację. Zakazuje się umów, które będą przewidywały kary za błędy, które nie są winą wykonawcy. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym.

Program szkolenia

 1. Plan postępowań – co wpisać do planu a czego unikać – wartość zamówienia a orientacyjna wartość zamówienia
 2. Opis przedmiotu zamówienia przez podmiot leczniczy
 3. Obowiązek sumowania dostaw – całkowicie nowa regulacja, która wiele zmienia
 4. Otwarcie ofert – jakie nowe obowiązki się z nim wiążą
 5. Specyfikacja warunków zamówienia – kilka nowych obowiązków
 6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – więcej różnic niż podobieństw
 7. Nowe postanowienia obowiązkowe w umowach
 8. Klauzule abuzywne w nowej umowie w sprawie zamówienia publicznego – która z klauzul może powodować największe problemy i jak uniknąć jej negatywnych skutków
 9. Prawo opcji dla szpitali – czego mogą dotyczyć opcje i jak je opisać?
 10. Procedura odwrócona – jak minimalizować ilość dokumentów
 11. Tryb podstawowy
 • negocjacje fakultatywne – czy warto negocjować?
 • negocjacje obligatoryjne – co może osiągnąć zamawiający
 1. Kiedy można dokonać zmiany umowy i na jakich zasadach
 2. Elektronizacja 
 • czy zamawiający musi mieć podpis kwalifikowany, kiedy warto go mieć
 • walidować czy weryfikować
 • co zamawiający o elektronizacji naprawdę wiedzieć powinien
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – wszystkie informacji o realizacji zamówienia publicznie dostępne
 2. Zamówienia w czasach pandemii
 • kiedy można nie stosować PZP
 • kiedy można zmienić umowę na innych zasadach niż w PZP
 • kiedy wykonawca może tłumaczyć się pandemią – czy można ich nie dochodzić kar umownych
 1. Pytania i odpowiedzi
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16