WEBINARIUM: Podatek VAT w budownictwie 2021 r.

Program szkolenia

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej   

 • świadczenie usług budowlanych na terytorium kraju, w tym eksport i import usług budowlanych
 • wyrok TSWE 2 maja 2019 r. w sprawie C‑224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów)
 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych
 • zaliczka, w tym wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości
 • inne sposoby powstania obowiązku podatkowego (m.in. media, WNT)

2.    Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych

3.    Wysokość opodatkowania

 • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane
  • definicja budownictwa objętego programem budownictwa społecznego
  • pojęcie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych
  • trwała zabudowa meblowa w obiektach budownictwa społecznego
  • infrastruktura towarzysząca
  • stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku
 • roboty konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym i planowane zmiany
 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu  
 • wynajem lokali i refaktura mebli
 • koszty wykonania zastępczego – bez VAT w świetle aktualnego orzecznictwa
 • zwolnienie dla dostawy nieruchomości – gdy deweloper sprzedaje wynajmowane uprzednio mieszkanie
 • dostawy towarów nabytych bez prawa do odliczenia VAT służących wyłącznie czynnościom zwolnionym
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego)
 • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania)  
 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT
 • zwolnienie podmiotowe w branży budowlanej, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • nowa matryca stawek podatkowych

4.    Podstawa opodatkowania  

 • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT
 • kaucja gwarancyjna w budownictwie
 • rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług

5.    Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM

6.    Dokumentacja  

 • zasady fakturowania usług budowlanych
 • odpowiedniki faktur wewnętrznych  
 • faktura elektroniczna – podstawowe informacje
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane   
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej
 • nowe zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.
 • kasy fiskalne on-line w budownictwie od kiedy i dla kogo
 • Jednolity Plik Kontrolny – JPK_FA i JPK_FA_RR
 • Nowe JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K:
  • ewidencja podatnika VAT czynnego i kary porządkowe za błędy
  • wersje: JPK_V7M i JPK_V7K oraz zasady ich korekt
  • dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur
  • faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT
  • paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT

 7.    Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie
 •  „eksport” robót budowanych a odliczenie podatku naliczonego, zmiany od 1 stycznia 2019 r. r. warunków ubiegania się o zwrot
 • struktura sprzedaży (i prewspółczynnik)
 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu
 • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM

8.    Wybrane zagadnienia dodatkowe ważne dla branży budowlanej

 • opodatkowanie czynności nieodpłatnych, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • WNT i import usług
 • rejestracja VAT i VAT UE   
 • „sankcja” w zakresie podatku VAT  
 • MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI i rachunek VAT, w tym zmiany z tzw. VAT SLIM
 • nowe zasady opodatkowania bonów towarowych od 1 stycznia 2019 r.
 • ulga na złe długi w podatku VAT  
 • przymusowa płatność w niektórych branżach, m.in. usługi budowlane, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • zapłata na konto spoza tzw. białej listy a KUP
 • Brexit a firmy budowlane

9.    Projektowane zmiany VAT

 • zmiany w zakresie JPK_VAT
 • zmiany z tzw. VAT SLIM 2
 • ustrukturyzowana faktura z Krajowego Systemu e-Faktur

10. Odpowiedzi na pytania uczestników

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16