WEBINARIUM Ograniczanie obciążeń podatkowych (VAT, PIT, CIT) w BRANŻY BUDOWLANEJ w związku z COVID-19

Program szkolenia

1. Jak ograniczyć obciążenia podatkowe w branży budowlanej w związku z COVID-19

 1. Przesunięcie terminu rozliczenia podatku dochodowego PIT/CIT za rok 2019 do końca maja 2020 r.
 2. Wniosek o umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku w związku z COVID-19 w branży budowlanej
 •  jak przygotować wniosek wykorzystując specyfikę branży budowlanej?
 •  jak wykazać związek z COVID-19
 •  jak uzasadnić ważny interes podatnika lub interes publiczny
 •  brak opłaty prolongacyjnej
 •  co z odsetkami?
 1. Zwolnienie z ZUS – czy możliwe jest rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu?
 2. Wniosek o pożyczkę (możliwości umorzenia)
 3. Świadczenie postojowe oraz koszty zakwaterowania
 • jak wykazać odpowiedni przychód?
 • wniosek o świadczenie
 • zwolnienie z podatku
 • czy postojowe zwiększa przychód?
 1. Co zrobić w przypadku braku płynności do regulowania faktur?
 • zwolnienie dłużnika z obowiązku korekty kosztów (ulga na złe długi)
 • czy jest obowiązek korekty VAT w przypadku braku płatności?
 1. Nowe możliwości rozliczenia straty w związku z COVID-19
 2. Jak udowodnić wystąpienie ekonomicznych konsekwencji COVID-19 aby skorzystać z ulg podatkowych?
 3. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy płatności zaliczek w podatku dochodowym
 4. Odliczenie od podatku darowizn na cele COVID-19 – czy można odliczyć wierzytelności ?
 5. W jakich przypadkach możliwa jest jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19

 

2. Zmiany w podatkach w związku z COVID-19 istotne dla branży budowlanej

 1. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w czasie COVID-19
 2. Przesuniecie na czas pandemii, terminu zawiadomienia o wpłacie na rachunek nieujawniony na białej liście z 3 do 14 dni
 3. Co z planowanymi zmianami w podatku VAT np. w zakresie białej listy?
 4. Przesunięcie terminu na przesłanie nowych plików JPK VAT (tzw. JPK VDEK)
 5. Liberalizacja przepisów w zakresie kary 500 zł za każdy błąd w JPK VAT
 6. Przesunięcie wejścia w życie matrycy podatkowej
 7. Zmiana terminu obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej – znaczenie WIS w branży budowlanej przy identyfikacji usług w MPP
 8. Przesunięcie terminów raportowania schematów podatkowych (MDR) w branży budowlanej
 9. Zawieszenie biegu terminów w tym w przypadku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego itd.
 10. W jakich przypadkach nie odebranie awiza w czasie epidemii nie będzie skutkowało doręczeniem pisma?
 11. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych

 

3. Pozostałe zmiany podatkowe w związku z COVID-19

 1. Zmiana limitów zwolnień przedmiotowych w podatku PIT (m.in. zapomogi, dofinansowania itp.)
 2. Płatność zaliczek na podatek PIT przez płatników za marzec i kwiecień 2020 przesunięta do 1 czerwca 2020 – jakie warunki należy spełnić?
 3. Przesunięcie terminu płatności podatku od przychodów z budynków za marzec i maj 2020 roku do 20 lipca 2020 r.
 4. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej
 5. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi IP Box
 6. Dokumentacja podatkowa - przesunięcie terminów
 7. Wniosek o przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (Tarcza 2.0)
 8. Możliwość wprowadzenia paragonów elektronicznych
 9. Przesuniecie terminów raportowania informacji IFT – 2R i ORD-U
 10. Projekt zmian w zakresie Podatkowej Grupy Kapitałowej (Tarcza 2.0)
 11. Zmiany terminów na wydanie interpretacji indywidualnych
 12. Zmiany w sposobie doręczania pism
 13. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych (Tarcza 2.0.)
 14. Podatek od nieruchomości – zmiany w związku z COVID-19
 15. Zmiana formy składania tzw. czynnego żalu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego
 16. Nowe zadania Krajowej Administracji Skarbowej – który urząd może przyjść na kontrolę ? (Tarcza 2.0)
 17. W jakich przypadkach nie ma obowiązku sporządzania protokołu z kontroli celno-skarbowej ? (Tarcza 2.0)
 18. Rozszerzenie pomocy publicznej na wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 – konsekwencje dla podatnika (Tarcza 2.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16