WEBINARIUM: NASADZENIA ZASTĘPCZE jako forma kompensacji przyrodniczej Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki

Program szkolenia

1. Pojęcie kompensacji przyrodniczej w świetle Prawa ochrony środowiska
2. Właściwość organów wydających decyzje z zakresu weryfikacji udatności kompensacji
3. Rodzaje nasadzeń kompensacyjnych i zasady ich nakładania w decyzjach zezwalających na usunięcie zieleni
nasadzenia w związku z opłatami odroczonymi

 • nasadzenia przy decyzjach bez opłat
 • nasadzenia w zamian za usunięcie topoli nie należących do gatunków rodzimych o obwodzie pnia powyżej 100 cm na wysokości 130 cm
 • przesłanki do nałożenia obowiązku kompensacji
 • zasady ustalania kompensacji (m.in. liczba sadzonek, miejsce wykonywania nasadzeń, dobór gatunków, obwód sadzonki, czy można zlecać nasadzenia krzewów za usuwane drzewa itd.)
 • przesłanki odstąpienia od obowiązku nasadzeń w świetle art. 86 ust 2 uop

4. Prawne możliwości zmiany zakresu kompensacji przyrodniczej –  w jakim terminie i w jakim trybie może nastąpić zmiana decyzji ostatecznej? Czym powinien kierować się organ i kiedy powinien wydać decyzję odmowną?
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem weryfikacji udatności nasadzeń

 • kiedy postępowanie powinno być wszczęte (terminy w ustawie)
 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • strony postępowania i udział w postępowaniu organizacji ekologicznych
 • oględziny (zawiadomienia o oględzinach, terminy, przepisy kpa w tym zakresie, co robić, jeśli strona nie stawia się na oględzinach, nie odbiera korespondencji itd.)
 • weryfikacja udatności nasadzeń –  pojęcie zachowania żywotności w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
 • przy braku zachowania żywotności pojęcie i rodzaje przyczyn zależnych i niezależnych od posiadacza  narzędzia, jakie ma organ, by weryfikować te kwestie, rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu („kto co komu udowadnia”)
 • rodzaje wydawanych w postępowaniu decyzji: umorzenie opłat odroczonych, decyzja o pobraniu opłaty, rozliczenie proporcjonalne
 • zasady pobierania opłat, terminy, udzielanie ulg w spłacie, przedawnienie

6. Weryfikacja nasadzeń przy decyzjach bez opłat

 • terminy
 • procedura
 • ponowne nałożenie obowiązku-przesłanki, procedura
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji – przesłanki, procedura

7. Dyskusja, wymiana doświadczeń

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16