WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów IT do wdrożenia rozporządzenia

29.10.2020, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 min. przed szkoleniem.

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

• możliwość zadawania pytań na czacie podczas webinarium

• materiał szkoleniowy dostępny do pobrania w trakcie trwania webinarium i przesłany po szkoleniu

Program szkolenia

I. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia

 1. Identyfikacja kosztów, proces gromadzenia i przetwarzania informacji kosztowych
 2. Układ rachunku kosztów i specyfika rozkładu kosztów w placówkach medycznych
 3. Procedura medyczna jako nośnik kosztów, ich ewidencja

II. Nowe regulacje prawne dotyczące zarządzania kosztami w służbie zdrowia

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
 2. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowym z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności
 3. Specyfika zarządzania kosztami w placówkach medycznych

III. Omówienie nowych wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie standardu rachunku kosztów obowiązujące od 01.01.2021r.

 1. Rozdzielniki dla kosztów wspólnych.
 2. Prezentacja kont zespołu „4”
 3. Prezentacja układu kont OPK – „5”
 4. Omówienie kluczy podziałowych – zasady i kolejność stosowania
 5. Pozostałe zalecenia (amortyzacja, koszty osobowe, zużycie materiałów)

IV. Kalkulacja i rozliczenie kosztów według nowego Rozporządzenia

 1. Alokacja kosztów pomiędzy poszczególne OPK działalności podstawowej i pomocniczej.
 2. Rozliczanie kosztów zarządu.
 3. Ustalanie kosztów własnych sprzedaży dla każdego OPK finalnego.
 4. Kalkulacja obiektów kosztów.

V. Wycena procedur medycznych

 1. Klasyfikacja procedur medycznych
 2. Ewidencja procedur medycznych
 3. Wycena procedur medycznych
 4. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych

VI. Systemy informatyczne – uwarunkowania konstrukcyjne w kontekście standardu rachunku kosztów

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2020-10-29 349.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane