WEBINARIUM: STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW w podmiotach leczniczych od 01.01.2021 r. warsztaty w zakresie przygotowania systemów księgowych do wdrożenia rozporządzenia

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) obowiązuje od 1.01.2021 r. Podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą musiały wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce. Celem zmian jest ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej - niezbędnych do właściwej wyceny i taryfikacji świadczeń przez AOTMiT.

Program szkolenia

I. Harmonogram wdrożenia standardu rachunku kosztów

 1. Powołanie zespołu ds. wdrożenia standardu rachunku kosztów
 2. Polityka rachunkowości
 3. Instrukcja kosztowa
 4. Układ standardu rachunku kosztów i specyfika rozkładu kosztów w placówkach medycznych
 5. Procedura medyczna jako nośnik kosztów

II. Praktyka wdrożenia regulacji prawnych w podmiotach leczniczych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
 2. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowym z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności
 3. Specyfika uwarunkowań prawnych

III. Systemy informatyczne – uwarunkowania konstrukcyjne w kontekście standardu rachunku kosztów

 1. Źródła danych kosztowych
 2. Powiązania programów informatycznych, powiązanie ewidencji
 3. Słownikowanie
 4. Opracowanie , ustalenie i zapisanie powiązań pomiędzy magazynami, aptekami, a kontami w systemie informatycznym
 5. Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi -  z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych
 6. Powiązania pomiędzy systemami informatycznymi w procesach przetwarzania danych art. 10 UoR

IV. Omówienie nowych wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie standardu rachunku kosztów obowiązujące od 1.01.2021r. - istotne praktyczne aspekty

 1. Rozdzielniki dla kosztów wspólnych.
 2. Prezentacja kont zespołu „4”
 3. Prezentacja układu kont OPK – „5”
 4. Omówienie kluczy podziałowych – zasady i kolejność stosowania
 5. Pozostałe zalecenia (amortyzacja, koszty osobowe, zużycie materiałów)

V. Kalkulacja i rozliczenie kosztów według nowego Rozporządzenia – istotne praktyczne aspekty

 1. Alokacja kosztów pomiędzy poszczególne OPK działalności podstawowej i pomocniczej
 2. Rozliczanie kosztów zarządu
 3. Ustalanie kosztów własnych sprzedaży dla każdego OPK finalnego
 4. Kalkulacja obiektów kosztów
 5. Księgowania uszczelniające krąg kosztów

VI. Wycena procedur medycznych

 1. Klasyfikacja procedur medycznych
 2. Ewidencja procedur medycznych
 3. Wycena procedur medycznych
 4. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16