WEBINARIUM: BHP przy pracy zdalnej oraz kontrola trzeźwości – nowe dokumenty – nowe regulacje obowiązujące od 21 lutego oraz 7 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej

Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników wykonujących pracę zdalną. Przepisy stanowią, że pracodawca odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednak cześć obowiązków w przypadku pracy zdalnej przejmuje pracownik m.in. zapewnienie, że inne elementy środowiska domowego lub osoby trzecie nie będą negatywnie wpływały na bezpieczeństwo wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca będzie musiał dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy danej pracy zdalnej i na jej podstawie opracować informację odnoszącą się do właściwego sposobu organizacji tej pracy. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik ma obowiązek potwierdzenia w oświadczeniu, że zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady BHP wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Część obowiązków BHP pracodawcy zostaje wyłączona na czas wykonywania pracy zdalnej. Oczywiste jest również, że nie wszystkie rodzaje prac mogą być realizowane zdalnie. Dlatego też w nowelizacji znalazły się przepisy określające, jakich prac nie wolno powierzać osobom wykonującym pracę zdalną.

Nowelizacja określa również, jakie działania należy podjąć w przydatku zaistnienia wypadku przy pracy w trakcie wykonywania pracy zdalnej.

Program szkolenia

BHP przy pracy zdalnej wg nowelizacji Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. - przepisy obowiązujące od 7 kwietnia br.

 • obszary BHP niestosowane przy pracy zdalnej
 • obowiązki z zakresu BHP związane z pracą zdalną
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za warunki pracy wykonywanej zdalnie
 • ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej - wzór
 • inne dokumenty w zakresie BHP przy pracy zdalnej
 • szkolenia BHP pracowników wykonujących pracę zdalną
 • postępowanie powypadkowe przy pracy zdalnej
 • kontrola BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej

Badania trzeźwości pracowników wg nowelizacji Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. - przepisy obowiązujące od 21 lutego br.

 • zasady kontroli trzeźwości pracowników
 • niedopuszczenie pracownika do pracy
 • badanie krwi i moczu

Nowe obowiązujące wzory dokumentów – w formie edytowalnej

 • Instrukcja bezpiecznej pracy z domu
 • Wniosek o wykonywanie pracy w formie zdalnej
 • Polecenie wykonania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalne
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16