WEBINARIUM: Wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia – z uwzględnieniem wymagań przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami

Liczne regulacje branżowe nakładające się na przepisy ogólne dotyczące BHP i prawa pracy komplikują wypełnianie obowiązków inspektorów BHP w placówkach służby zdrowia.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania dotyczące:
- procedur postępowania w przypadku wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem zakłuć
- szacowania ryzyka zawodowego w podmiotach leczniczych,
- monitorowania czynników szkodliwych oraz uciążliwych w tym czynników biologicznych, promieniowania elektromagnetycznego, mikroklimatu, hałasu czy wibracji.

Program szkolenia

1. Zakłucia u pracowników służby zdrowia

 • czym mogą być spowodowane?
 • jakie są najczęstsze przyczyny zakłuć?
 • jakie są skutki takiego zdarzenia – nie tylko ekonomiczne
 • jak zapobiegać zakłuciom?

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie zabezpieczenia pracowników przy wykonywaniu prac ostrymi narzędziami (rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 2013 poz. 696).

 • ocena ryzyka zawodowego – kiedy przeprowadzić?
 • wykaz zranień – jakie informacje zawrzeć?

3. Ekspozycja zawodowa pracowników służby zdrowia

 • ekspozycja jako zjawisko powszechne
 • regulacje prawne odnośnie zapobiegania ekspozycji zawodowej
 • zapobieganie ekspozycji wśród pracowników służby zdrowia

4. Zakażenia krwiopochodne

 • jakie zakażenia występują najczęściej?
 • epidemiologia – zakażenia HBV, HCV i HIV w Polsce
 • czy każdy przypadek będzie skutkował zakażeniem?
 • zapobieganie zakażeniom
 • zalecenia dotyczące postępowania poekspozycyjnego wśród pracowników
 • czynniki zakaźne krwiopochodne

5. Zanieczyszczenia cząsteczkowe

 • zagrożenie dla pacjentów i personelu  

6. Czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych

 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • promieniowanie jonizujące (rodzaje, wielkość, działanie na organizm i jego skutki)
 • drgania mechaniczne – oddziałujące przez kończyny górne i na cały organizm
 • czynniki biologiczne, w tym patogeny alarmowe i wirus SARS CoV-2 – charakterystyka na podstawie dotychczasowych doniesień, dla kogo jest groźny, objawy zakażenia, profilaktyka, aktualny stan epidemiologiczny.
 • czynniki chemiczne i ich mieszaniny, w tym zagrożenia wynikające z pracy z cytostatykami
 • obciążenia pracowników w placówkach leczniczych – obciążenie fizyczne, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe

7. Przykładowe wypadki przy pracy w służbie zdrowia

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16