WEBINARIUM: Wypadki przy pracy – problemy w postępowaniu powypadkowym oraz prawidłowa dokumentacja – z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotyczącej zagadnień BHP przy pracy zdalnej

W codziennej pracy specjaliści BHP natrafiają na problemy, wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętnego podejścia do problemu. Co zrobić, kiedy poszkodowany pracownik odmawia współpracy? Czy można ukarać pracownika za niezgłoszenie wypadku i niezłożenie wyjaśnień? Jak postąpić w przypadku składania fałszywych wyjaśnień? Jaka jest rola inspektora BHP w procesach w sądowych?

Ćwiczenia, dyskusje oraz przykłady orzeczeń sądów pomogą udoskonalić umiejętności oraz pogłębić wiedzę dotyczącą postępowań powypadkowych.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. dotycząca zagadnień BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej

Dużym wyzwaniem w znowelizowanym Kodeksie pracy ustawą z 1 grudnia 2022 r. są przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników wykonujących pracę zdalną. Przepisy stanowią, że pracodawca odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednak cześć obowiązków w przypadku pracy zdalnej przejmuje pracownik m.in. zapewnienie, że inne elementy środowiska domowego lub osoby trzecie nie będą negatywnie wpływały na bezpieczeństwo wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca będzie musiał dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy danej pracy zdalnej i na jej podstawie opracować informację odnoszącą się do właściwego sposobu organizacji tej pracy. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik ma obowiązek potwierdzenia w oświadczeniu, że zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady BHP wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Część obowiązków BHP pracodawcy zostaje wyłączona na czas wykonywania pracy zdalnej. Oczywiste jest również, że nie wszystkie rodzaje prac mogą być realizowane zdalnie. Dlatego też w nowelizacji znalazły się przepisy określające, jakich prac nie wolno powierzać osobom wykonującym pracę zdalną.

Nowelizacja określa również, jakie działania należy podjąć w przydatku zaistnienia wypadku przy pracy w trakcie wykonywania pracy zdalnej.

Program szkolenia

BHP przy pracy zdalnej wg nowelizacji Kodeksu pracy z 1.12.2022 r.

 • obszary bhp niestosowane przy pracy zdalnej
 • obowiązki z zakresu bhp związane z pracą zdalną
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za warunki pracy wykonywanej zdalnie
 • ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
 • inne dokumenty w zakresie bhp przy pracy zdalnej
 • szkolenia bhp pracowników wykonujących pracę zdalną
 • postępowanie powypadkowe przy pracy zdalnej
 • kontrola bhp w miejscu wykonywania pracy zdalnej

Informacje wstępne

 • tryb powołania, skład i uprawnienia zespołu powypadkowego
 • kwalifikacja zdarzenia – wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy i wypadek w drodze do pracy – przesłanki do kwalifikacji, orzecznictwo sądowe
 • przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, nagłość zdarzenia – przykłady i orzecznictwo

Postępowanie powypadkowe

 • zgłaszanie wypadków – kto, komu i kiedy ma obowiązek zgłosić zdarzenie?
 • czy zawsze należy wszczynać postępowanie powypadkowe? czy każdy uraz to wypadek?
 • zachorowanie czy wypadek w orzecznictwie sądu
 • badanie wypadku na terenie innego zakładu pracy
 • jaki wypadek i kiedy należy zgłosić do PIP i prokuratury?

Czynności zespołu powypadkowego

 • wpływ czynności wstępnych na proces postępowania powypadkowego - przykłady
 • kto i kiedy składa wyjaśnienia a kto udziela informacji - ćwiczenia
 • kto i w jakich sytuacjach powołuje specjalistów?
 • co powinien zawierać opis wypadku – przykłady
 • przyczyny wypadku a wydarzenie powodujące wypadek – skutki nieprawidłowej kwalifikacji

Utrudnianie postępowania powypadkowego

 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego
 • odmowa okazania odpowiednich dokumentów
 • składanie fałszywych wyjaśnień, a odpowiedzialność świadka i poszkodowanego

Winni zaistnienia wypadku

 • wyłączna wina poszkodowanego – ćwiczenia i orzecznictwo sądowe
 • wina pracodawcy /wina osób organizujących pracę

Wnioski i działania profilaktyczne – ćwiczenia

 • przyczyny wypadku i ich wpływ na wnioski i działania profilaktyczne
 • sposób formułowania wniosków oraz działań profilaktycznych – skutki dla pracodawcy
 • kary za zaistnienie wypadku – kogo można ukarać i poza co?

Zakładowa procedura badania wypadków

 • cel opracowania procedury
 • co powinna zawierać

Sprawy w sądzie – rola specjalisty BHP i pracodawcy

Wypadki przy pracy na przykładach i w orzecznictwie

 • zawał serca wypadkiem?
 • kolizje drogowe; wady konstrukcyjne urządzeń
 • wypadki przy pracy na wysokości
 • zdarzenia nie uznane za wypadki przy pracy
 • wypadek przy pracy a śmierć pracownika
 • omówienie wypadków w orzecznictwie

Dokumentacja powypadkowa przykłady

 • problemy z terminem sporządzenia protokołu – ciągłe przedłużanie podpisania
 • podważanie zapisów w Protokole
 • prawa poszkodowanego
 • zebranie podpisów na protokole
 • oddzielne zdanie członka zespołu
 • statystyczna karta wypadku a protokół powypadkowy – spójność zapisów
 • na jakie zapisy protokołu powypadkowego zwraca szczególną uwagę ZUS i PIP
 

Cześć warsztatowa

 • sporządzanie protokołów: wysłuchania poszkodowanego, wysłuchania świadka, oględzin miejsca wypadku, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystycznej karty wypadku
 • zalecenia profilaktyczne                                                        
 • analiza wypadku
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.