WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w instytucjach KULTURY oraz ośrodkach SPORTU i REKREACJI z ramowym wzorem dokumentu Standardu w wersji edytowalnej

14.05.2024, Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Obowiązek opracowania i wdrożenia ma każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też artystyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci - do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Mowa tu o wszystkich placówkach pracujących z osobami do 18. roku życia.

Ustawa wprowadza od 15 lutego 2024 r. rozszerzony obowiązek weryfikacji niekaralności nowozatrudnianych osób przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy lub dopuszczeniem do działalności, w której będą miały lub mogły mieć kontakt z małoletnimi.

Standardy muszą zostać wprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej z 28 lipca 2023 r. Przepisy te – w zasadniczej swojej części – weszły w życie do 15 lutego 2024 r. Oznacza to, że czas na opracowanie  i wdrożenie Standardów upłynie 15 sierpnia 2024 r.

Program szkolenia

 1. Instytucje kultury oraz ośrodki sportu i rekreacji  jako podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
 2. Zakres treści Standardów
  • Relacje między małoletnim a personelem placówki
  • Zasady i procedurę podejmowania interwencji
  • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień
  • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
  • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
  • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
  • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
  • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
  • Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone
 3. Obowiązki względem zatrudnianych osób
  • Obowiązki pracodawcy
  • Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy
  • Kontrola niekaralności – zasady i zakres
 4. Kontrola obowiązków 
  • Organy kontroli
  • Uprawnienia kontrolujących
 5. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich
  • Rodzaje naruszeń obowiązków
  • Osoby odpowiedzialne za naruszenia
  • Wysokość kar
 6. Ramowy wzór dokumentu Standardu Ochrony Małoletnich (zbioru zasad i procedur postępowania) w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30
2024-05-14 269.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane