WEBINARIUM: Ochrona SYGNALISTÓW i procedura zgłoszeń wewnętrznych od 25 września z WZOREM regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

27.08.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Firmy i jednostki publiczne mają czas do drugiej połowy września na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.

Regulacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę. Procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy oraz zapewnienie im ochrony przed działaniami odwetowymi. Podczas szkolenia przedyskutujemy aktualne wymagania stawiane pracodawcom oraz praktyczne aspekty wdrożenia ustawy.

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne dotyczące ochrony sygnalistów
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
  • Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.

 1. Pracodawcy obowiązani do stworzenia procedur ochrony sygnalistów

 1. Pojęcie „sygnalisty” i rodzaje zgłoszeń
  • Osoby zgłaszające
  • Definicje ustawowe
  • Rodzaje naruszeń
  • Wyłączenia

 1. Obowiązki pracodawcy
  • Utworzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  • Współpraca z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników (jeżeli nie działają związki zawodowe)
  • Zakres regulaminu

 1. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych i organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych

 1. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony zgłaszającego
  • Rodzaje zakazanych działań odwetowych
  • Ochrona osób pomagających w zgłoszeniu

 1.  WZORY - Zarządzenia, Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz Rejestru zgłoszeń wewnętrznych
 2.  Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

 

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 12.00
2024-08-27 359.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane