WEBINARIUM: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w podmiotach medycznych z ramowym wzorem dokumentu Standardu

23.04.2024, Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu wzmocnić ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Będzie musiał je opracować i wdrożyć każdy organ zarządzający nie tylko placówką oświatową, ale też medyczną, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Mowa tu o wszystkich placówkach, w których przebywają osoby poniżej 18. roku życia.

Ustawa wprowadza od 15 lutego 2024 r. rozszerzony obowiązek weryfikacji niekaralności nowozatrudnianych osób przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy lub dopuszczeniem do działalności, w której będą miały lub mogły mieć kontakt z małoletnimi.

Do 15 sierpnia należy opracować dokumenty i wdrożyć Standard Ochrony Małoletnich. Od tej daty nowe przepisy będą już w pełni egzekwowane przez organy kontrolne, a za ich brak grożą kary.

Program szkolenia

1. Podmioty medyczne jako jednostki zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich

2. Zakres treści Standardów

 • Relacje między małoletnim a personelem placówki
 • Zasady i procedurę podejmowania interwencji
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień
 • Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 • Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

3. Obowiązki względem zatrudnianych osób

 • Obowiązki pracodawcy
 • Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Kontrola niekaralności – zasady i zakres

4. Kontrola obowiązków 

 • Organy kontroli
 • Uprawnienia kontrolujących

5. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich

 • Rodzaje naruszeń obowiązków
 • Osoby odpowiedzialne za naruszenia
 • Wysokość kar

6. Ramowy wzór dokumentu Standardu Ochrony Małoletnich (zbioru zasad i procedur postępowania) w wersji edytowalnej

7. Odpowiedzi na pytania

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 12.30 do 14.30
2024-04-23 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane