WEBINARIUM: BON ENERGETYCZNY – nowe zadanie dla gmin Rozpatrywanie wniosków o nowy dodatek

06.06.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

 1. Osoby uprawnione do dodatku osłonowego
 2. Kryterium dochodowe
 3. Organ właściwy – czy decydujące jest miejsce zamieszkania czy lokalizacja nieruchomości?
 4. Dokumenty jakie należy złożyć
 • wniosek o wypłatę bonu energetycznego
 • oświadczenia konieczne przy składaniu wniosku o wypłatę bonu energetycznego
 • terminy na złożenie wniosku o wypłatę bonu energetycznego
 1. Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
 • czy pod jednym adresem może występować więcej niż jedno gospodarstwo domowe?
 1. Zasady liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym?
 • pozyskiwanie danych z systemów
 • weryfikacja oświadczeń
 • jakich dochodów nie wlicza się przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę?
 • jak postępować z 13 i 14 emeryturą?
 1. Wysokość bonu energetycznego
 • wysokość bonu ogólna
 • wyższa wysokość bonu związana z rodzajem źródła ogrzewania
 1. Terminy wypłaty
 2. Wysokość bonu energetycznego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego – zasada „złotówka za złotówkę” – jak wyliczyć kwotę bonu do wypłaty?
 3. Procedura postępowania organu przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jakie przepisy należy stosować?
 4. W jakich sytuacjach konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej?
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem 

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 11.00
2024-06-06 269.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane