WEBINARIUM: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – wprowadzanie, kontrola i analiza prawidłowości danych SIO

23.05.2024, Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego korzystania z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych do systemu, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.

Program szkolenia

1. Nawiązanie do najważniejszych zapisów prawnych

  • ustawy o systemie informacji oświatowej
  • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024

2. Przetwarzanie informacji w oparciu o posiadany dostęp do modułów programu

  • WNIOSKI, UŻYTKOWNICY, PODMIOT, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, DANE ZBIORCZE
  • wprowadzanie i zmiana danych (przykładowa baza testowa SIO podległych JST podmiotów)

3. Przegląd i analiza informacji uwzględniająca dane reprezentowane w raportach SIO2

4. Bieżąca i okresowa kontrola i odczytywanie informacji z raportów SIO2 zamieszczanych w strefie pracownika

5. Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość

  • dokumentacja źródłowa na potrzeby SIO
  • modyfikowanie danych w następstwie błędu ujawnionego w raporcie
  • terminy przekazywania informacji
  • wykorzystanie danych do procedur pozyskania dodatkowych środków finansowych
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 9.00 do 13.00
2024-05-23 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane