WEBINARIUM: System Informacji Oświatowej Jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu?

03.11.2021, Transmisja ONLINE
od 8.00 do 11.00
Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania
z Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.

System SIO to aplikacja stale modernizowana i zmieniana a szkolenie ma na celu poradzenie sobie z tym programem, do którego na bieżąco wprowadzane są nowe funkcjonalności.

Program szkolenia

 1. Omówienie zmian w strukturze i funkcjonowaniu poszczególnych formularzy aktualnej aplikacji
 2. Praktyczne wykorzystanie raportów potwierdzających przesyłane dane
 3. Terminy przekazywania danych do SIO.
 4. Składanie wniosku o dostęp – Dyrektor szkoły, pracownik szkoły
 5. Cofanie upoważnień – odpowiedzialność Dyrektora w kontekście RODO
 6. Wzory upoważnień
 7. Strefa dla pracowników
 8. Wprowadzanie danych do SIO oraz ich przechowywanie
 9. Moduł danych dziedzinowych szkoły
 10. Moduł uczeń – weryfikacja danych
 11.  Zakładanie oddziałów w systemie (oddziały podstawowe, oddziały dodatkowe)
 12. Rejestracja i modyfikacja danych ucznia w trakcie roku szkolnego: zakończenie uczęszczania (w tym przejście do innej szkoły), przejście do innego oddziału
 13. Oddziały w przedszkolu
 14. Nauka ucznia, obowiązek szkolny, rocznego przygotowania przedszkolnego, nauki
 15. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 16. Moduł nauczyciel – jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
 17. Wprowadzanie umów nauczycieli – tygodniowy wymiar zajęć, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa
 18. Przypisywanie obowiązków nauczycielom
 19. Moduł dane zbiorcze – dane, które będziemy wprowadzać (księgowa, kierownik gospodarczy, bibliotekarz)
 20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 21. Konsekwencje niewprowadzenia danych, wprowadzenia danych błędnych oraz nieterminowość we wprowadzaniu danych

Adresaci szkolenia:
Zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli, Sekretarzy, Pracowników działu kadr i płac, Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Transmisja ONLINE
od 8.00 do 11.00
2021-11-03 299.00 zł netto + 23% VAT *


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane ZgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Dane do faktury

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane