KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2020 r. w tym skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, PPK w placówkach oświatowych, zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami

Sejm uchwalił, że z dniem 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony dodatek stażowy. Dotąd wyłączone były tylko dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa – do tej listy dojdzie dodatek stażowy. W związku z tym konieczne będą zmiany w regulaminach wynagradzania. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. do kwoty 2600 zł oznacza również podwyżkę płacy dla części nauczycieli.

Program szkolenia

 1. Wynagradzanie w oświacie w 2020 r.
  • dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy
  • dodatek za wychowawstwo
  • świadczenie „na start”
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
  • Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
   • wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
   • zmiany w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych
 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
  • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
 1. Zmiana warunków zatrudnienia
  • zmiana stanowiska
  • zmiana wymiaru etatu
  • przeniesienie do innej jednostki
  • zmiany innych warunków pracy
 1.  Awans zawodowy
  • otwarcie i realizacja stażu
  • postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne
  • zmiana wynagrodzenia
 1. Rozwiązanie stosunku pracy
  • przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  • przyczyny organizacyjne
 1. Jak wdrożyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK) – najważniejsze informacje
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Terminarz i ceny

Miasto Termin Cena
Katowice 2020-02-04 349.00 zł netto + 23% VAT *

Czas szkolenia: 10.00-15.00

Miejsce szkolenia:

Katowice - Centrum Szkoleniowe ul. Stawowa 10 (150 m od Dworca Głównego PKP)


* Uczestnikom opłacającym udział w seminarium/warsztatach w co najmniej 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeń i wyślij na adres e-mail biuro|szkoleniamodus.pl| |biuro|szkoleniamodus.pl
bądź na nr faksu 22 379 77 48 lub wyślij zgłoszenie on-line korzystając z poniższego formularza

Wybierz termin szkolenia

Wybierz ilość uczestników

Karta zgłoszenia

Dane uczestników

Uczestnik 1

Liczba osób Cena jedn. netto Cena jedn. burtto Razem brutto
do zapłaty: 0 PLN
Liczba osób
Cena jedn. netto
Cena jedn. burtto
Razem brutto do zapłaty: 900 PLN

Dane Zgłaszającego

Dane do fakturyPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail podany w Danych Zgłaszającego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
 

Uwagi, informacje dotyczące zamówienia

* - pola wymagane